Ako si žijú seniori Denného centra v meste Turzovka

4. október 2017 bol dňom veľkého, no milého prekvapenia pre seniorov DC v Turzovke. Postarala sa o to najmä zástupkyňa primátora mesta MUDr. Viera Belková, tiež riaditeľka Kultúrneho domu v Turzovke p. Darina Bajáková a primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. Členov prekvapil už prvý moment vstupu do pekne vyzdobenej miestnosti. Stoly prikryté peknými dvojfarebnými obrusmi, na každom z nich vázička so živými kvetmi, na tanierikoch chutný zákusok.

K tomu milý príhovor zástupkyne primátora MUDr. Viery Belkovej , úprimný stisk ruky pána primátora JUDr. Ľubomíra Golisa každému členovi, jeho slová vďaky sprevádzané prívetivým úsmevom. Nakoniec spoločné fotenie s kolektívom seniorov.
Takto vlastne začal Mesiac úcty k starším v našom meste.  Ako členovia DC seniorov si veľmi ceníme prístup p. primátora, jeho zástupkyne a tiež riaditeľky KaSS. Sme vďační za to, že si nás predstavení nášho mesta cenia za to čo sme pre mesto, alebo naše rodiny urobili a ešte teraz sa snažíme robiť. Týmto dňom však ich pozornosť nekončí, tá býva vždy po celý rok.
Za všetko vyjadrujeme veľkú vďaku a tiež neustálu úctu.

Za členov DC seniorov v Turzovke
Anka Barancová