13. ročník Jurinovej jesene

 Začínajúcich autorov, členov poroty a ďalších hostí privítala v druhom októbrovom týždni pri Gymnáziu v Turzovke riaditeľka školy Mgr. Eva Lejtrichová. Konal sa 13. ročník Jurinovej jesene. Pri pamätnej tabuli Pavla Hrtusa Jurinu položili kyticu kvetov. Náboženská slávnosť sa konala pri kostole Nanebovzatia Panny Márie za účasti pána farára Jána Vrbatu. Pri hrobe básnika a kňaza Jána Harantu si dôstojne uctili jeho pamiatku, kde sa zástupkyňa primátora Turzovky MUDr. Viera Belková úprimne prihovorila k prítomným. Slávnosť duchovne podporili i piesne speváckeho zboru Konvalinka.