Zo zasadnutia jedenásteho plánovaného rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Poslanci sa zúčastnili obhliadky realizovaných investícií v meste

V stredu 25. októbra 2017 bolo jedenaste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, ktoré viedol primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. Poslanci prerokovali 20 bodový  program zasadania.
Zastupiteľstvo sa venovalo plneniu rozpočtu za I. polrok 2017 mesta Turzovka, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií. Boli prerokované zmeny rozpočtu na rok 2017. Taktiež operačný plán zimnej údržby v meste pre zimné obdobie 2017/2018. Poslanci sa venovali aj sociálnej problematike v meste a prevádzkovaniu verejného osvetlenia v meste. Pozornosť venovali aj životnému prostrediu.
Poslanci sa zúčastnili obhliadky realizovaných  investícií mesta v jednotlivých mestských častiach.