Vozidlo na rozvoz stravy v prevádzke

 Sociálna služba pre 106 klientov

Nadväzujúc na predchádzajúci článok, v ktorom sme občanov mesta Turzovka informovali o skutočnosti, že vozidlo pre skvalitnenie podpornej sociálnej služby Jedáleň je už na území mesta Turzovka týmto predkladáme novú informáciu,  že motorové vozidlo OPEL COMBO VAN je už v prevádzke. Aj keď pre kompletné vybavenie motorového vozidla ešte čakáme na nerezový regál, automobilom je dočasne zabezpečovaný rozvoz stravy pre našich klientov, ktorí obývajú Stred mesta Turzovka. Z kapacitných dôvodov, po doriešení vyššie uvedeného bude automobilom zabezpečovaný rozvoz stravy do domácností klientov v mestských častiach – Vyšný Koniec, Turkov, Závodie, Hlinené a Predmier. 

Mesto Turzovka zakúpilo motorové vozidlo zo získanej dotácie poskytnutej  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorú mesto pre tento účel obdŕžalo vo výške  11 000 €. Finančná spoluúčasť mesta pre samostatný nákup predmetného vozidla predstavovala finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 7 790 €.
Vozidlo má priestor pre prepravu obedárov špeciálne upravený izotermickou úpravou a protisklzovou podlahou. V súčasnosti sa zabezpečuje podporná sociálna služba – Jedáleň pre 106 klientov. 

Mgr. Marcela Polková