Poslanci počas obhliadky realizovaných stavieb

 Počas ostatného rokovania MsZ v Turzovke sa poslanci zúčastnili obhliadky realizovaných investícií v meste. Prehliadku začali na Bukovine, kde sa riešila havarijná situácia na základnej škole pavilónu A prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa budovy a rekonštrukcie vstupu do budovy.  Na práce získalo mesto dotáciu 80 tisíc eur. Zaujímavá bola prehliadka multifunkčného ihriska v areáli ZŠ. Primátor JUDr. Ľubomír Golis zoznámil poslancov s novými vydláždenými chodníkmi na ploche takmer 1800 m². Prezreli si aj úseky na Vyšnom Konci, kde sa robili odvodňovacie práce, zoznámili sa aj s prácami na Skateparku v Závodí.

Prezreli si tri zrekonštruované kaplnky -  v Predmieri, novú cestu a kaplnku v Hlinenom a kaplnku v centre mesta, na ktoré získalo mesto v rámci projektu takmer 60 tisíc eur z mimorozpočtových zdrojov. Prezreli si aj oplotenie starého cintorína a výstavbu chodníka, ktorá sa realizuje.  V závere prehliadky si poslanci prezreli postup stavebných prác na bytovom bloku č. 43 pri poliklinike, kde sa pristúpilo najskôr k oprave strechy, na základe žiadosti nájomníkov.