Vďaka za mesiac úcty k starším

 Vďaka MUDr. Viere Belkovej, zástupkyni primátora mesta Turzovka a pani Darine Bajákovej,  riaditeľke Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke za prípravu prekvapenia v Klube seniorov, kde nás čakali slávnostné prestreté stoly, pohostenie, ruža pre každého z nás a predovšetkým milé slová.
Vďaka za krásny akt pri hrobe kňaza a básnika Jána Harantu. Profesor Ján Gállik nám pripomenul, aký velikán sa v našej Turzovke v roku 1908 narodil. 
 

Ďakujem MUDr. Viere Belkovej a pani Darine Bajákovej za zorganizovanie výstavy výšiviek. Srdečná vďaka patrí všetkým účinkujúcim a zúčastneným.
Vďaka Vám, pán primátor JUDr. Ľubomír Golis za to, že ste zastavili zneucťovanie posvätných miest posledného odpočinku našich predkov na starom cintoríne v Turzovke. 
Krásne skutky sme vykonali v októbri, mesiaci úcty k starším...

Ing. Jozefa Dlhopolčeková