Pietny akt pri pomníku padlých Turzovčanov

 V sobotu 11.11.2017 sa už tradične presne o 11 hod. , ako každý rok, rozozvučali na kostolnej veži zvony.
Pri pamätníku padlých v I. svetovej vojne pri kostole Nanebovzatia Panny Márie občania vzdali úctu padlým Turzovčanom. Pietneho aktu sa zúčastnil miestny farár pán PhDr. Ján Vrbata. Členovia miestnej organizácie seniorov, vedení predsedníčkou Mgr. Veronikou Malicherovou zaspievali pieseň Otče náš, vyslyš nás. Kyticu kvetov k pamätníku položili deti z folklórneho súboru Bukovinka. Zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková poukázala na hrôzy vojny, vyzdvihla mierové spolunažívanie a vzdala úctu padlým Turzovčanom. V závere po modlitbe  a zapálení sviečok zaznela pieseň Slovensko moje.