Spríjemnené prostredie pred ZUŠ-kou

 Žiaci Základnej umeleckej školy v Turzovke zažili na začiatku nového školského roka milé prekvapenie. Do svojej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika prichádzali po novom vydláždenom chodníku. Pred budovou si mohli sadnúť na nové lavičky pri mladých vysadených stromčekoch.