Zvoz nadobjemného odpadu

 Ľudia vyradili až 36 starých chladničiek

V uplynulom mesiaci sa uskutočnil zber nadobjemného odpadu v našom meste Turzovke. Vyzbieralo sa obrovské množstvo odpadu, medzi nimi bolo napríklad 36 chladničiek, 7 kosačiek, 52 televízorov, 18 kuchynských spotrebičov, 22 video prehrávačov, 12 rádiomagnetofónov a veľa ďalších vecí. Pracovníci MPS vyzbierali aj veľa iného odpadu ako boli napríklad nádoby s farbami, ktorých sa nahromadilo až 300 kg. Železného odpadu bolo 500 kg. Ďalej bol vyzbieraný odpad , ako napríklad stavebná suť, ktorej bolo 2.500 kg a ďalšieho objemného odpadu bolo takmer 75 ton.