Mesto rozširuje cintorín o nové hrobové miesta

 Na novom cintoríne v Turzovke v Hlinenom mesto rozširuje kapacity hrobových miest.
„V rámci vybudovania III. etapy boli dokončené stavebné práce v podobe vybudovania betónových stien hrobiek z debniacich tvárnic so zabudovanou oceľovou armatúrou a betónovou zálievkou.  Vybudovalo sa 6 hrobiek po 10. dvojhroboch, 4 hrobky so 7. dvojhrobami a 2 hrobky so 6. dvojhrobami. Celkový počet dvojhrobov je 100 ,“ povedal primátor JUDr. Ľubomír Golis.

„Pripravujeme zazimovanie hrubej stavby. Urobí sa dodávka a montáž železobetónových prefabrikátov. To sú stropné dosky na novovybudovaných dvojhroboch v celkovom počte 1200 kusov. A bude sa pokračovať terénnymi úpravami ,“ dodal Ing. Ján Červeník, vedúci úseku rozvoja mesta.