Stavebné úpravy objektu Hasičskej zbrojnice v Turzovke

 Dňa 22.januára 2018 začali stavebné práce v budove Hasičskej zbrojnice.
Začali demontážne práce v podobe odstránenia starých omietok, podláh, vybúraním drevených priečok a dreveného podhľadu.
Počas rekonštrukčných prác bude zabudovaná nová elektroinštalácia vo vnútorných priestoroch budovy. Pokračuje výmena vykurovacích telies aj v priestoroch garáži s novým rozvodným systémom.

Bude zabudovaná nová keramická dlažba na ploche cca 150 m². V kuchynke  bude nainštalovaný nový vodovodný systém.
V piatok 2. februára 2018 sa uskutočnil kontrolný deň za účasti primátora Turzovky JUDr. Ľubomíra Golisa, prednostu mestského úradu Ing. Mariána Masnicu, vedúceho úseku organizačného, správneho a vnútornej správy mesta JUDr. Františka Mravca, zástupcu zhotoviteľa stavebných prác B&B, spol.s. r.o., Ing. Jozefa Dorovciaka, zástupcu hasičského zboru p. Bazgera, projektanta Ing. Roberta Zlatoša a vedúceho úseku výstavby a rozvoja mesta Ing. Jána Červeníka. Zhodnotili postup stavebných prác, ktoré pokračujú v dobrom tempe s určitým predstihom.