Štatistika obyvateľstva k 31.12.2017

Počty obyvateľov podľa mestských častí:
Stred  ...................................................................................................... 3.484
Predmier ................................................................................................. 1.308
Vyšný koniec ...........................................................................................1.234
Hlinené ...................................................................................................... 835
Závodie ...................................................................................................... 396
Turkov ........................................................................................................ 200

Obývaných rodinných domov je v meste 1.334 a bytov v bytových domoch je 870.

Prvým občanom narodeným v r. 2018 je Leona Konečná
, nar. 05.01.2018 v Čadci, miery 51 cm a 3550 g.

Najstarším občanom mesta je Mária Hrušková
z Hlineného Pod Kopanicou, ktorá sa dožila v r. 2017  95 rokov.

Najstarší občania mesta v r. 2017:
Mária Hrušková, Mária Malicherová, Jozef Marejka, Rozália Kubačková, Rozália Michalisková, Ján Zahatlan, Pavol Červenec, Anna Dorociaková, Jozefína Hlavačáková,  Žofia Mazúrová, Terézia Staníková, Mária Štajnigerová, Amália Jančovičová, Mária Malachová

Zaujímavosti z evidencie obyvateľov a matriky:
Najfrekventovanejšími menami v meste boli:
Ženy

Mária /395/, Anna /383/, Jana, Janka /193/, Veronika, Viera /147/, Emília /126/, Eva /101/, Zuzana /96/, Katarína /97/, Martina /61/ a Terézia /50/
Muži
Ján /491/, Jozef /342/, Miroslav /213/, Peter /212/, Pavol, Pavel /202/, Štefan /184/, Martin /133/, Marián /106/, František /105/ a Ladislav /104/.

                                                                                                              Drahoš Bernát, matrikár