Poteší nielen chutné jedlo, ale i milé slovo

 Fotoreportáž z rozvozu obedov seniorom

Každý pracovný deň zabezpečuje naše mesto pre seniorov rozvoz obedov v meste a do mestských častí. Tak tomu bolo i minulý týždeň. O 9.30 hod. sa pri pripravených vozidlách konala najskôr krátka porada za účasti primátora mesta JUDr. Ľubomíra Golisa, sociálnej pracovníčky Mgr. Marcely Polkovej a dievčat, ktoré zabezpečujú rozvoz Miroslavy Ninisovej, Kataríny Miženkovej a Lenky Gregušovej. Potom sa všetci presunuli ku školskej jedálni pri Základnej škole v Turzovke, kde už rozvoniavalo pečené rybie filé. Primátor najskôr posypovým materiálom posypal zľadovatelú plochu pod schodmi do jedálne, aby si ženy pri nakladaní obedárov neublížili. Šikovné kuchárky pripravili chutný obed, ktorý v pripravených obedároch umiestnených v termoobaloch nakladali do vozidiel ženy „obedárky“. Robota im išla od ruky. Po krátkom čase sa už vozidlá upravené pre prepravu obedárov izotermickou vrstvou a protisklzovou podlahou rozišli po meste.

„Túto sociálnu službu poskytujeme 107 občanom. 16 klientov si obedy osobne odoberá v školskej jedálni a 91 osobám je prísun obedov dovážaný. Rozvoz zabezpečujeme občanom, ktorí nemajú podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, tým občanom, ktorí majú nepriaznivý zdravotný  stav alebo dovŕšia dôchodkový vek. V zimných mesiacoch sú sťažené podmienky na dovoz stravy napríklad do Turkova alebo do Hlineného pod Sklený vrch a ženy musia nosiť občanom obedy od auta pešo“, povedal primátor mesta a dodal: „ je potešiteľné, že naše ženy donášajú občanom nielen chutné obedy, ale i dobré slovo, na ktoré s úsmevom čakajú naši občania hlavne v odľahlejších mestských častiach.