Obsah

                            Súťaže

projektová dokumentácia - rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste turzovka

tu ku stiahnutiu

 Ponuka na krátkodobý prenájom majetku mesta Turzovka

Nájomná zmluva

Cenová ponuka

Oznámenie mesta- krátkodobý prenájom

Ponuka mesta na krátkodobý prenájom

Vzor čestného vyhlásenia

Cenová ponuka PO

 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 na odpredaj sociálnej budovy čs. 21 pri starom ihrisku,  v Predmieri – Turzovka

Čestné vyhlásenie o disponibilných finančných prostriedkoch

mapa

Návrh- Kúpna zmluva

OVS č. 1 2019-GP, LV

FOTO

Passport budovy

Passport budovy

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas s podmienkami súťaže

Vyhlásenie OVS č. 1 2019