Obsah

Súťaže

Vyhlásenie ponuky na krátkodobý prenájom majetku mesta - TL 2017

Ponuka na krátkodobý prenájom majetku mesta Turzovka - Oznámenie - tu ku stiahnutiu .pdf, 131,29 kB

Ponuka na krátkodobý prenájom majetku mesta Turzovka - tu ku stiahnutiu .pdf, 226,73 kB

Gisplán - tu ku stiahnutiu .pdf, 116,79 kB

Cenová ponuka FO - tu ku stiahnutiu .doc, 107,61 kB

Cenová ponuka PO - tu ku stiahnutiu .doc, 100,02 kB

Nájomná zmluva - pozemok - tu ku stiahnutiu .doc, 90,5 kB

Vzor čestného vyhlásenia - tu ku stiahnutiu .doc, 27 kB