Obsah

                            Súťaže

projektová dokumentácia - rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste turzovka

tu ku stiahnutiu

 Ponuka na krátkodobý prenájom majetku mesta Turzovka

Nájomná zmluva

Cenová ponuka

Oznámenie mesta- krátkodobý prenájom

Ponuka mesta na krátkodobý prenájom

Vzor čestného vyhlásenia

Cenová ponuka PO