Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

SKRÁŠĽOVACÍ DEŇ – STAROSTLIVOSŤ O VLASY A PLEŤ

Pre „znovu naštartovanie“ pocitu, že „som krásna a cítim sa skvele“ sa snažíme aj v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha. celý text

ostatné | 22. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
foto

Pomoc  ohrozeným  rodinám v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha Turzovka

Príjmová situácia členov domácností na Slovensku, ale aj v našom regióne je výrazne závislá od veľkosti a zloženia rodiny, od fázy životného cyklu, v ktorej sa práve nachádza. Mladé rodiny s viacerými nezaopatrenými deťmi, rodiny nezamestnaných a rodiny dôchodcov patria do kategórie s najnižšími príjmami a s vysokým rizikom chudoby. celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
#

ZDOBENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA A OSLAVA SV. MIKULÁŠA...

Zdobenie vianočného stromčeka je žiarivou bodkou za prípravami na najkrajšie sviatky roka - Vianoce.
celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Mini burza oblečenia

„Ďakujeme tým, pre ktorých pomoc druhému nie je záťažou, ale práve naopak radosťou a ktorí sa aj z toho mála, ktoré majú, vedia podeliť a potešiť ostatných. Ďakujeme za váš čas, ktorý ste venovali príprave k darovaniu oblečenia a obuvi a obdarovali ľudí, ktorí  to potrebujú. Nech vás dobrý pocit z obdarovania druhých hreje pri srdci ešte dlhý čas.“ celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Dievčenské oblečenie

"DÚHA" daruje oblečenie celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

MINI BURZA OBLEČENIA

v stredu 30. septembra 2020 od 10:00 hod. do 15:00 hod. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Spoznávanie prírodných krás Kysúc

Dňa 24.8.2020 sa klienti spolu s pracovníkmi  Nízkoprahového denne centra pre deti a rodinu Dúha zúčastnili výletu do obce Korňa. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Edukačno-osvetová aktivita

V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa  dňa 20.08.2020 v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu „DÚHA“ Turzovka konala edukačno-osvetová aktivita celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výlet do okolia

V mesiaci august sa dňa 13.8.2020 konal výlet- aktívny pobyt v areáli hotela Severka na Zákopčí. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Dňa 23.7.2020 sa uskutočnil aktívny deň v športovo-oddychovom areáli v Turzovke - Závodí.


Zúčastnili sa ho klienti nášho Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Dúha, seniori, mamičky s deťmi so špecifickými potrebami a deti. Všetci sa ochotne zapojili do chystania dreva na oheň, založenia a udržiavania ohňa, opekania chutných špekáčiek. O spestrenie zábavy sa postarali aj šlapacie štvorkolky, ktoré boli obsadené počas celého dňa. Využité boli aj posilňovacie stroje, na ktorých si klienti vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť. Niektorí si zahrali futbal, tenis či bedminton. Boli to príjemne strávene chvíle. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výstup na horu Živčák

Dňa 13.7.2020 sa uskutočnil rekreačno-turistický výlet na horu Živčák, ktorého sa zúčastnili mamičky s deťmi so špecifickými potrebami, seniori, deti a dospelí, ktorí sú pravidelnými návštevníkmi nášho centra. celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

AKTIVITY NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÉHO CENTRA PRE DETI A RODINU DÚHA POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE...

Počas mimoriadnej situácie boli všetci občania mesta požiadaní o dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu. Naše centrum počas pandémie vybavovalo všetky požiadavky klientov telefonicky alebo emailom. Šíreniu osvety v súvislosti s opatreniami sme prispievali i my, pracovníci Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu DÚHA, roznášaním informačných letákov a podávaním informácii o hygiene. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
2

Privítanie roku 2020


Dňa 10.01.2020 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha chystal veľký deň. V doobedňajších hodinách prebiehalo čistenie a príprava zemiakov na zemiakové placky. Pred obedom sa začali schádzať klienti NSSDR a v plnom prúde prebiehalo pečenie zemiakových placiek. Veľkým, pre klientov neočakávaným prekvapením, bol príchod pána dekana PhDr. Jána Vrbatu z farnosti Turzovka. Všetci sa usadili k spoločnému stolu. Pán dekan posvätil pracovníkov, klientov i priestory NSSDR a spoločne sme sa pomodlili. Po modlitbe sme sa všetci pustili do chutných zemiakových placiek. Neskôr prebiehala diskusia s klientmi a pánom dekanom. Pri rozlúčke si všetci klienti i pracovníci s pánom dekanom a medzi sebou popriali veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania v novom roku 2020.
Touto cestom sa chceme poďakovať pánovi dekanovi PhDr. Jánovi Vrbatovi a všetkým popriať veľa úspechov v novom roku 2020.
celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Vianoce v NSSDR

V NSSDR Dúha začala predvianočná atmosféra už v prvých decembrových dňoch, zapálením prvej adventnej sviece na adventnom venci, ktorý bol vlastnoručnou prácou klientov. celý text

ostatné | 27. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Edukačno-osvetová aktivita

V mesiaci august sa dňa 12.08.2019 konala Edukačno-osvetová aktivita zameraná na ochranu detí pred násilím v NSSDR Dúha Vyšný Koniec. celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
a

Aktivity

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky činnosti Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Dúha

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu na Vyšnom konci je od 1.6.2016 doposiaľ zapojené do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Cieľom projektu je poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti. Činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácií. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie pri Vianočnom punči

Dňa 17.12.2018 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu uskutočnilo posedenie pri vianočnom punči. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Príchod Mikuláša

Dňa 6.12.2018 zavítal do Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Mikuláš. Jeho príchod bol veľmi očakávaný. Klienti Mikuláša privítali a premýšľali, akú pieseň alebo báseň si pripraviť. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Zdobenie vianočného stromčeka

Dňa 3.12.2018 v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha si mladí dospelí so špecifickými potrebami s pomocou svojich matiek a pracovníkov NSSDR ozdobili vianočný stromček. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Predvianočné prípravy sú v plnom prúde

Medzi prvé predvianočné prípravy patrí aj výroba adventných vencov, pečenie a zdobenie vianočných medovníkov. V NSSDR patria tieto prípravy k obľúbeným činnostiam a inak tomu nie je ani tento rok. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Spoločné jesenné posedenie

Dňa 15.10.2018 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu konalo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Aktivity v NSSDR

V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha sa každý týždeň konajú zaujímavé stretnutia klientov s rôznymi záujmami a potrebami. celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Oslava ku dňu matiek

Dňa 10. 05. 2018 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha konala oslava ku dňu matiek, ktorý v kalendári slávime 13.05.2018. celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Senior Dúha klub

Tak ako už je zvykom, každý štvrtok sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci stretávajú naši seniori. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Pondelkové stretnutia v Nízkoprahovom centre pre deti a rodinu – Dúha,Vyšný Koniec

Dňa 12. 3. 2018 sa uskutočnilo prvé stretnutie klientov zo špecifickými potrebami z Domova sv. Jozefa z Turzovky, ktorí sa prišli zoznámiť s Nízkoprahovým denným centrom Dúha na Vyšnom Konci a s jeho pracovníkmi PhDr. Katarínou Prengelovou, PhD., Mgr. Annou Andočovou a Lukášom Vyšinským. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Príchod Mikuláša s darčekmi

Dňa 5.12.2017 sme spoločne s našimi klientmi privítali Mikuláša, čerta a anjela. Mikuláš bol veľmi štedrý, všetky detičky obdaril darčekmi a bez sladkosti neostali aj ostatní klienti a seniori. Detičky sa vôbec nebáli povedať Mikulášovi báseň, alebo zaspievať pieseň. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

ZDOBENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA A VIANOČNÝ PUNČ

Dňa 1.12.2017 sme sa všetci spoločne stretli v NSSDR Dúha, aby sme si ozdobili vianočný stromček a tešili sa z príchodu Vianoc. Ozdobiť stromček nám prišli pomôcť naši klienti rôznej vekovej kategórie. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pečenie vianočných perníkov

Dňa 24.11.2017 sa stretli v NSSDR Dúha naši klienti a seniori a pustili sa spoločne do pečenia vianočných perníkov. Seniori si zaspomínali na staré časy, ako pomáhali mamám s vianočnými koláčikmi. Niektorým vypadla aj slzička šťastia, že sa dožili dôchodku a môžu sa takto s rovesníkmi porozprávať a zaspomínať. Všade bolo cítiť vôňu perníkov, ktoré budú zdobiť náš stromček v NSSDR. celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie pre seniorov

Dňa 27.10. 2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konalo posedenie pre seniorov v rámci mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Pre našich seniorov nechýbalo aj malé občerstvenie a príjemná atmosféra pri sviečkach. Túto atmosféru nám spríjemnili aj Radko Záhumenský a Majka Záhumenská, ktorí prišli našim seniorom spríjemniť posedenie krásnym spevom a hrou na heligónke. Seniori si zaspievali spolu s nimi a zaspomínali na krásne piesne z ich mladosti. Odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná