Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

AKTIVITY NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÉHO CENTRA PRE DETI A RODINU DÚHA POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE...

Počas mimoriadnej situácie boli všetci občania mesta požiadaní o dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu. Naše centrum počas pandémie vybavovalo všetky požiadavky klientov telefonicky alebo emailom. Šíreniu osvety v súvislosti s opatreniami sme prispievali i my, pracovníci Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu DÚHA, roznášaním informačných letákov a podávaním informácii o hygiene. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
2

Privítanie roku 2020


Dňa 10.01.2020 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha chystal veľký deň. V doobedňajších hodinách prebiehalo čistenie a príprava zemiakov na zemiakové placky. Pred obedom sa začali schádzať klienti NSSDR a v plnom prúde prebiehalo pečenie zemiakových placiek. Veľkým, pre klientov neočakávaným prekvapením, bol príchod pána dekana PhDr. Jána Vrbatu z farnosti Turzovka. Všetci sa usadili k spoločnému stolu. Pán dekan posvätil pracovníkov, klientov i priestory NSSDR a spoločne sme sa pomodlili. Po modlitbe sme sa všetci pustili do chutných zemiakových placiek. Neskôr prebiehala diskusia s klientmi a pánom dekanom. Pri rozlúčke si všetci klienti i pracovníci s pánom dekanom a medzi sebou popriali veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania v novom roku 2020.
Touto cestom sa chceme poďakovať pánovi dekanovi PhDr. Jánovi Vrbatovi a všetkým popriať veľa úspechov v novom roku 2020.
celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Vianoce v NSSDR

V NSSDR Dúha začala predvianočná atmosféra už v prvých decembrových dňoch, zapálením prvej adventnej sviece na adventnom venci, ktorý bol vlastnoručnou prácou klientov. celý text

ostatné | 27. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Edukačno-osvetová aktivita

V mesiaci august sa dňa 12.08.2019 konala Edukačno-osvetová aktivita zameraná na ochranu detí pred násilím v NSSDR Dúha Vyšný Koniec. celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
a

Aktivity

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky činnosti Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Dúha

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu na Vyšnom konci je od 1.6.2016 doposiaľ zapojené do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Cieľom projektu je poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti. Činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácií. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie pri Vianočnom punči

Dňa 17.12.2018 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu uskutočnilo posedenie pri vianočnom punči. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Príchod Mikuláša

Dňa 6.12.2018 zavítal do Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Mikuláš. Jeho príchod bol veľmi očakávaný. Klienti Mikuláša privítali a premýšľali, akú pieseň alebo báseň si pripraviť. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Zdobenie vianočného stromčeka

Dňa 3.12.2018 v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha si mladí dospelí so špecifickými potrebami s pomocou svojich matiek a pracovníkov NSSDR ozdobili vianočný stromček. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Predvianočné prípravy sú v plnom prúde

Medzi prvé predvianočné prípravy patrí aj výroba adventných vencov, pečenie a zdobenie vianočných medovníkov. V NSSDR patria tieto prípravy k obľúbeným činnostiam a inak tomu nie je ani tento rok. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Spoločné jesenné posedenie

Dňa 15.10.2018 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu konalo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Aktivity v NSSDR

V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha sa každý týždeň konajú zaujímavé stretnutia klientov s rôznymi záujmami a potrebami. celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Oslava ku dňu matiek

Dňa 10. 05. 2018 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha konala oslava ku dňu matiek, ktorý v kalendári slávime 13.05.2018. celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Senior Dúha klub

Tak ako už je zvykom, každý štvrtok sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci stretávajú naši seniori. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Pondelkové stretnutia v Nízkoprahovom centre pre deti a rodinu – Dúha,Vyšný Koniec

Dňa 12. 3. 2018 sa uskutočnilo prvé stretnutie klientov zo špecifickými potrebami z Domova sv. Jozefa z Turzovky, ktorí sa prišli zoznámiť s Nízkoprahovým denným centrom Dúha na Vyšnom Konci a s jeho pracovníkmi PhDr. Katarínou Prengelovou, PhD., Mgr. Annou Andočovou a Lukášom Vyšinským. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Príchod Mikuláša s darčekmi

Dňa 5.12.2017 sme spoločne s našimi klientmi privítali Mikuláša, čerta a anjela. Mikuláš bol veľmi štedrý, všetky detičky obdaril darčekmi a bez sladkosti neostali aj ostatní klienti a seniori. Detičky sa vôbec nebáli povedať Mikulášovi báseň, alebo zaspievať pieseň. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

ZDOBENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA A VIANOČNÝ PUNČ

Dňa 1.12.2017 sme sa všetci spoločne stretli v NSSDR Dúha, aby sme si ozdobili vianočný stromček a tešili sa z príchodu Vianoc. Ozdobiť stromček nám prišli pomôcť naši klienti rôznej vekovej kategórie. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pečenie vianočných perníkov

Dňa 24.11.2017 sa stretli v NSSDR Dúha naši klienti a seniori a pustili sa spoločne do pečenia vianočných perníkov. Seniori si zaspomínali na staré časy, ako pomáhali mamám s vianočnými koláčikmi. Niektorým vypadla aj slzička šťastia, že sa dožili dôchodku a môžu sa takto s rovesníkmi porozprávať a zaspomínať. Všade bolo cítiť vôňu perníkov, ktoré budú zdobiť náš stromček v NSSDR. celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie pre seniorov

Dňa 27.10. 2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konalo posedenie pre seniorov v rámci mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Pre našich seniorov nechýbalo aj malé občerstvenie a príjemná atmosféra pri sviečkach. Túto atmosféru nám spríjemnili aj Radko Záhumenský a Majka Záhumenská, ktorí prišli našim seniorom spríjemniť posedenie krásnym spevom a hrou na heligónke. Seniori si zaspievali spolu s nimi a zaspomínali na krásne piesne z ich mladosti. Odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Prázdninová opekačka

Dňa 27.07.2017 sa konala v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci prázdninová opekačka, na ktorej sa zúčastnili nielen deti a pravidelní návštevníci NSSDR, ale tiež deti z Detského Domova Horný Kelčov. V tento deň sa deti naučili aj ako poskytnúť prvú pomoc a to vďaka pracovníkom Slovenského Červeného kríža z Čadce. celý text

ostatné | 28. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Dni športových hier

V dňoch 12. a 13. júla 2017 v čase od 9.00 do 17.00 sa v Nízkoprahovom dennom centre Dúha na Vyšnom Konci v Turzovke uskutočnili dva dni pre deti, mládež a mamičky pod názvom: „Deň športových hier“ a „Deň vzdelanostných a divadelných hier“, na ktorých sa mohli zúčastniť deti z Turzovky a okolia. celý text

ostatné | 14. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Futbalový turnaj

Dňa 02.06.2017 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí konal v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci futbalový turnaj, na ktorý boli prizvané nielen deti a pravidelní návštevníci NSSDR, ale tiež deti z Detského Domova Horný Kelčov a deti z Detského Domova Bytča - vysunuté pracovisko Semeteš. Turnaj sa hral v priateľskej atmosfére, v systéme každý s každý, vznikli 3 futbalové družstvá, z ktorých víťazi boli ocenení cenami a taktiež sladkou odmenou. celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Pletenie korbáčov

Dňa 7.4.2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha, uskutočnila pekná a tradičná akcia pletenie veľkonočných korbáčov. Akcie sa zúčastnili všetky vekove kategórie návštevníkov. Dobrovoľníci učili pliesť všetkých bez ohľadu na vek. Bolo pripravené drobné občerstvenie. Zúčastnení si odnášali novú zručnosť a upletené korbáče. Tešíme sa na ďalšiu akciu. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Beseda s doktorom a spisovateľom MUDr. Jozefom Marcom

Dňa 30.3.2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konala beseda pri príležitosti marec - mesiac knihy. Besedy sa zúčastnili všetky vekové kategórie spoluobčanov a aj deti z Detského Domova Horný Kelčov. Zavítal k nám spisovateľ a lekár MUDr. Jozef Marec, ktorého sprevádzala jeho sestra Mgr. Mária Poljaková. Porozprával nám množstvo zážitkov a skúseností, ktoré zažil pri potulkách po Kysuciach a pri písaní kníh. Oboznámil nás i názornou ukážkou všetkých kníh, ktoré doteraz napísal a vydal. Zaujímavá beseda so sebou priniesla aj bohatú diskusiu. Tešíme sa na ďalšiu besedu a ďakujeme všetkým za účasť. celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Stolnotenisový turnaj

Dňa 24.2.2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konal stolnotennisový turnaj. Do akcie boli zapojené aj deti z Detského Domova Horný Kelčov. Hralo sa v systéme každý s každým.
1. miesto získal Ondrej Gregor
Účastníci turnaja boli odmenení vecnými cenami. Po turnaji sa občerstvili v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha pripravenými chlebíkmi. Deti z Detského Domova, si odnášali tiež sladkosti a skvelé zážitky. celý text

ostatné | 27. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž v stavaní snehuliakov

Dňa 3.2.2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konala súťaž v stavaní snehuliakov. Do akcie boli zapojené deti z Detského Domova zo Semeteša. Pätnásť detí rozdelených do troch družstiev sa pustilo do práce, aby ich snehový výtvor, bol čo najkrajší. Všetky deti sa snažili, aby ich snehuliak, bol čo najkrajší. Na pomoc deťom prišli aj pracovníci NSSDR. Každý snehuliak bol jedinečný a tak všetky tri družstvá skončili na prvom mieste. celý text

ostatné | 6. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vianočný punč a ohňostroj

Dňa 21. 12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha pripravili vianočný punč. Pri príprave nám pomohli mamičky z klubu. Klasické slovenské tvarohové buchty napiekli naše seniorky na Senior „Dúha“ Klube. V poobedných hodinách sa začali schádzať deti, seniori z klubu a mamičky s deťmi. Spoločne sme sa občerstvili pri punči. Keď sa zotmelo, vychutnali sme si krásny ohňostroj.
Ďakujeme za pomoc našim seniorom a mamičkám a tiež šikovným deťom. Všetkým prajeme pokojné sviatky a úspešný Nový Rok 2017. Veríme, že sa takto budeme stretávať a v nasledujúcom roku. celý text

ostatné | 23. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Zber a odovzdanie šatstva

V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci prebiehal zber šatstva. Občania, nielen z nášho mesta, prinášali počas troch mesiacov obnosené šatstvo, obuv a školské potreby. Tieto boli použité pre sociálne slabšie rodiny v meste Turzovka.
V dňoch 20. 12. a 21. 12. 2016 sme materiálnu pomoc rozdávali sociálne slabším rodinám v meste Turzovka. Rodinky sme v tomto predvianočnom období potešili. celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Aktivity senior „DÚHA“ Klub

V dňoch 06. 12. a 13. 12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha tvorili so seniormi z Klubu. V prvom týždni sme vyrábali plávajúce sviečky. Naši seniori si priniesli škrupinky z orechov a vytvorili sme túto krásnu vianočnú dekoráciu.
O týždeň sme si pripomenuli sviatok sv. Lucie a z husacích pierok sme vyrábali tradičné pierka na potieranie koláčikov. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Prikŕmovanie vtáčikov v zimnom období

Dňa 06.12. a 07.12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha vyrábali kŕmidlá pre vtáčiky. Do tejto akcie sa zapojili deti na krúžku šikovných rúk a Klub mamičiek s deťmi. Vyrobené búdky a kŕmidlá sme spoločne vyvesili v areáli NSSDR Dúha na Vyšnom konci.
Deti sa takto prakticky naučili, prečo je nutné prikrmovať vtáčiky v zimnom období a spoločne strávili čas pri výrobe kŕmidiel. celý text

ostatné | 8. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná