Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

#

Príchod Mikuláša s darčekmi

Dňa 5.12.2017 sme spoločne s našimi klientmi privítali Mikuláša, čerta a anjela. Mikuláš bol veľmi štedrý, všetky detičky obdaril darčekmi a bez sladkosti neostali aj ostatní klienti a seniori. Detičky sa vôbec nebáli povedať Mikulášovi báseň, alebo zaspievať pieseň. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

ZDOBENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA A VIANOČNÝ PUNČ

Dňa 1.12.2017 sme sa všetci spoločne stretli v NSSDR Dúha, aby sme si ozdobili vianočný stromček a tešili sa z príchodu Vianoc. Ozdobiť stromček nám prišli pomôcť naši klienti rôznej vekovej kategórie. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pečenie vianočných perníkov

Dňa 24.11.2017 sa stretli v NSSDR Dúha naši klienti a seniori a pustili sa spoločne do pečenia vianočných perníkov. Seniori si zaspomínali na staré časy, ako pomáhali mamám s vianočnými koláčikmi. Niektorým vypadla aj slzička šťastia, že sa dožili dôchodku a môžu sa takto s rovesníkmi porozprávať a zaspomínať. Všade bolo cítiť vôňu perníkov, ktoré budú zdobiť náš stromček v NSSDR. celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie pre seniorov

Dňa 27.10. 2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konalo posedenie pre seniorov v rámci mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Pre našich seniorov nechýbalo aj malé občerstvenie a príjemná atmosféra pri sviečkach. Túto atmosféru nám spríjemnili aj Radko Záhumenský a Majka Záhumenská, ktorí prišli našim seniorom spríjemniť posedenie krásnym spevom a hrou na heligónke. Seniori si zaspievali spolu s nimi a zaspomínali na krásne piesne z ich mladosti. Odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Prázdninová opekačka

Dňa 27.07.2017 sa konala v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci prázdninová opekačka, na ktorej sa zúčastnili nielen deti a pravidelní návštevníci NSSDR, ale tiež deti z Detského Domova Horný Kelčov. V tento deň sa deti naučili aj ako poskytnúť prvú pomoc a to vďaka pracovníkom Slovenského Červeného kríža z Čadce. celý text

ostatné | 28. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Dni športových hier

V dňoch 12. a 13. júla 2017 v čase od 9.00 do 17.00 sa v Nízkoprahovom dennom centre Dúha na Vyšnom Konci v Turzovke uskutočnili dva dni pre deti, mládež a mamičky pod názvom: „Deň športových hier“ a „Deň vzdelanostných a divadelných hier“, na ktorých sa mohli zúčastniť deti z Turzovky a okolia. celý text

ostatné | 14. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Futbalový turnaj

Dňa 02.06.2017 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí konal v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci futbalový turnaj, na ktorý boli prizvané nielen deti a pravidelní návštevníci NSSDR, ale tiež deti z Detského Domova Horný Kelčov a deti z Detského Domova Bytča - vysunuté pracovisko Semeteš. Turnaj sa hral v priateľskej atmosfére, v systéme každý s každý, vznikli 3 futbalové družstvá, z ktorých víťazi boli ocenení cenami a taktiež sladkou odmenou. celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Pletenie korbáčov

Dňa 7.4.2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha, uskutočnila pekná a tradičná akcia pletenie veľkonočných korbáčov. Akcie sa zúčastnili všetky vekove kategórie návštevníkov. Dobrovoľníci učili pliesť všetkých bez ohľadu na vek. Bolo pripravené drobné občerstvenie. Zúčastnení si odnášali novú zručnosť a upletené korbáče. Tešíme sa na ďalšiu akciu. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Beseda s doktorom a spisovateľom MUDr. Jozefom Marcom

Dňa 30.3.2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konala beseda pri príležitosti marec - mesiac knihy. Besedy sa zúčastnili všetky vekové kategórie spoluobčanov a aj deti z Detského Domova Horný Kelčov. Zavítal k nám spisovateľ a lekár MUDr. Jozef Marec, ktorého sprevádzala jeho sestra Mgr. Mária Poljaková. Porozprával nám množstvo zážitkov a skúseností, ktoré zažil pri potulkách po Kysuciach a pri písaní kníh. Oboznámil nás i názornou ukážkou všetkých kníh, ktoré doteraz napísal a vydal. Zaujímavá beseda so sebou priniesla aj bohatú diskusiu. Tešíme sa na ďalšiu besedu a ďakujeme všetkým za účasť. celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Stolnotenisový turnaj

Dňa 24.2.2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konal stolnotennisový turnaj. Do akcie boli zapojené aj deti z Detského Domova Horný Kelčov. Hralo sa v systéme každý s každým.
1. miesto získal Ondrej Gregor
Účastníci turnaja boli odmenení vecnými cenami. Po turnaji sa občerstvili v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha pripravenými chlebíkmi. Deti z Detského Domova, si odnášali tiež sladkosti a skvelé zážitky. celý text

ostatné | 27. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž v stavaní snehuliakov

Dňa 3.2.2017 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konala súťaž v stavaní snehuliakov. Do akcie boli zapojené deti z Detského Domova zo Semeteša. Pätnásť detí rozdelených do troch družstiev sa pustilo do práce, aby ich snehový výtvor, bol čo najkrajší. Všetky deti sa snažili, aby ich snehuliak, bol čo najkrajší. Na pomoc deťom prišli aj pracovníci NSSDR. Každý snehuliak bol jedinečný a tak všetky tri družstvá skončili na prvom mieste. celý text

ostatné | 6. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vianočný punč a ohňostroj

Dňa 21. 12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha pripravili vianočný punč. Pri príprave nám pomohli mamičky z klubu. Klasické slovenské tvarohové buchty napiekli naše seniorky na Senior „Dúha“ Klube. V poobedných hodinách sa začali schádzať deti, seniori z klubu a mamičky s deťmi. Spoločne sme sa občerstvili pri punči. Keď sa zotmelo, vychutnali sme si krásny ohňostroj.
Ďakujeme za pomoc našim seniorom a mamičkám a tiež šikovným deťom. Všetkým prajeme pokojné sviatky a úspešný Nový Rok 2017. Veríme, že sa takto budeme stretávať a v nasledujúcom roku. celý text

ostatné | 23. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Zber a odovzdanie šatstva

V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci prebiehal zber šatstva. Občania, nielen z nášho mesta, prinášali počas troch mesiacov obnosené šatstvo, obuv a školské potreby. Tieto boli použité pre sociálne slabšie rodiny v meste Turzovka.
V dňoch 20. 12. a 21. 12. 2016 sme materiálnu pomoc rozdávali sociálne slabším rodinám v meste Turzovka. Rodinky sme v tomto predvianočnom období potešili. celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Aktivity senior „DÚHA“ Klub

V dňoch 06. 12. a 13. 12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha tvorili so seniormi z Klubu. V prvom týždni sme vyrábali plávajúce sviečky. Naši seniori si priniesli škrupinky z orechov a vytvorili sme túto krásnu vianočnú dekoráciu.
O týždeň sme si pripomenuli sviatok sv. Lucie a z husacích pierok sme vyrábali tradičné pierka na potieranie koláčikov. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Prikŕmovanie vtáčikov v zimnom období

Dňa 06.12. a 07.12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha vyrábali kŕmidlá pre vtáčiky. Do tejto akcie sa zapojili deti na krúžku šikovných rúk a Klub mamičiek s deťmi. Vyrobené búdky a kŕmidlá sme spoločne vyvesili v areáli NSSDR Dúha na Vyšnom konci.
Deti sa takto prakticky naučili, prečo je nutné prikrmovať vtáčiky v zimnom období a spoločne strávili čas pri výrobe kŕmidiel. celý text

ostatné | 8. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Príchod Mikuláša

Dňa 05.12. 2016 navštívil Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu Dúha Mikuláš. Prišiel aj s pomocníkmi anjelom a čertíkom. Čertík deti postrašil a niektoré aj poznačil čiernym uhlím. Potom začal Mikuláš zo svojho vreca vyťahovať darčeky a to už sa deťom rozžiarili oči. Prichádzali k nemu a recitovali mu svoje básničky. Keď boli všetky deti obdarované, Mikulášovi sa pekne poďakovali. Pokračoval potom ďalej, aby mohol odovzdať darčeky aj ďalším deťom, aj deťom v rómskych komunitách. celý text

ostatné | 6. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Stavanie snehuliaka

Dňa 02. 12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha stavali spoločne snehuliaka. Snehu bolo dostatok, a tak práca išla deťom od ruky. Chlapci vyrobili veľké gule a dievčatá snehuliaka pekne dozdobili. Počas stavania sa deti zabávali guľovaním a tak pekne vyštípaní mrazom sme si uvarili horúci čaj a tak pekne zakončili túto zimnú akciu. celý text

ostatné | 6. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Zdobenie vianočného stromčeka

Dňa 01. 12. 2016 sme v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha ozdobovali vianočný stromček. Na začiatku akcie nás milo prekvapili chlapci z Detského Domova Semeteš a prišli nám pomôcť. Deti si na stromček zavesili perníčky, ktoré si ozdobili deň vopred a ozdoby, ktoré si vyrábali na krúžku šikovných rúk. celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Výroba adventných vencov a detská Katarínska diskotéka

Dňa 25.11. 2016 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci vyrábali adventné vence. Do akcie sa zapojili deti z Vyšného konca spolu s rodičmi, mamičky z klubu a aj seniori, ktorí navštevujú Dúha klub. Vyrobené svietniky si deti aj seniori odniesli do svojich domácnosti, aby mohli v nedeľu zapáliť prvú adventnú sviečku. celý text

ostatné | 28. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Posedenie pre seniorov

Dňa 20.10. 2016 sa v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha na Vyšnom konci konalo posedenie pre seniorov v rámci mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Do akcie boli zapojené aj deti zo Základnej Umeleckej Školy v Turzovke, ktoré prišli našim seniorom spríjemniť posedenie krásnym spevom a hrou na heligónke. Deti z Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu si pripravili krátky príhovor a malé občerstvenie, ktoré si nachystali na krúžku varenia. celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Výlet na Živčákovú

Dňa 28.9.2016 sme sa zúčastnili pešej púte na Živčákovú spolu so seniormi z Vyšného konca. Stretli sme sa ráno o 8:00 na Vyšnom konci a spolu s českými pútnikmi a ich kňazom sme sa vydali na púť. Cestou sme absolvovali krížovú cestu aj Bolestný ruženec.
Na hore Živčák sme sa zúčastnili pripravenej sv.omše a vydali sme sa k prameňom s liečivou vodou. V poobedných hodinách sme sa vrátili domov. celý text

ostatné | 29. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Futbalový turnaj

Dňa 23.9.2016 sa v Nízkoprahovom dennom centre Dúha na Vyšnom konci konal futbalový turnaj. Do akcie boli zapojené aj deti z Detského Domova Horný Kelčov. Hralo sa v systéme každý s každým, pričom družstvo DD Horný Kelčov prišlo s dvoma družstvami. Chlapci z družstva Vyšný koniec bojovali statočne, ale na hráčov DD Horný Kelčov nestačili a konečné poradie bolo:
1. miesto DD Horný Kelčov - starší žiaci
2. miesto DD Horný Kelčov - mladší žiaci
3. miesto Deti z družstva Vyšný koniec celý text

ostatné | 26. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Rozlúčka s prázdninami v Nízkoprahovom dennom centre Dúha

Dňa 26.08. 2016 sa konala v Nízkoprahovom dennom centre Dúha rozlúčka s prázdninami. Do akcie boli zapojené aj deti s Detského Domova Horný Kelčov. Rodičia spolu s deťmi si opiekli pripravené klobásky a spoločne si posedeli pri ohníku, kde im na gitare zahrala dobrovoľníčka Laura Klagová.
Deti si potom zasúťažili v rôznych disciplínach a zbierali pečiatky do súťažnej knižky. Nakoniec boli odmenené medailami a sladkosťami. celý text

ostatné | 29. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Prázdninové pečenie zemiakových placiek pre deti, rodičov a starých rodičov v DÚHE

Dňa 28.7.2016 sa konalo v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu v DÚHE na Vyšnom konci prázdninové pečenie zemiakových placiek pre deti, rodičov a starých rodičov. O 13:00 hod. sme sa všetci stretli v DÚHE a začalo pečenie zemiakových placiek. I keď nám neprialo počasie, nenechali sme sa odradiť a všade vládla dobrá nálada. celý text

ostatné | 29. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Oslava ukončenia školského roka a privítanie prázdnin v DÚHE

Dňa 30.6.2016 sa konala v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu v DÚHE na Vyšnom konci rozlúčka so školským rokom a privítanie prázdnin. Popoludnie bolo určené pre deti a rodiny s deťmi. O 15:00 hod. sme sa všetci stretli v DÚHE a začala sa opekačka. O 16:00 hod. sa začali súťaže pre deti: nosenie vody na čas, hádzanie loptičkou do plechoviek, skákanie vo vreci a iné. Súťaže sa nakoniec vyhodnotili a všetky detičky boli odmenené sladkou odmenou. celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Jarné prázdniny v Dúhe

Jarné prázdniny sú pre všetky deti sviatkom oddychu a zábavy. Nebolo tomu inak ani v Nízkoprahovom dennom centre Dúha. V rámci edukácie, integrity a správneho využívania voľného času navštívili NDC aj deti z Detského domova Horný Kelčov. V Dúhe sa pod dozorom svojich dvoch p. vychovávateliek a pracovníčky mesta zúčastnili ping-pongového turnaja, súťaže v stolnom futbale a ešte rôznych iných spoločenských hier, súťaží a zábavy. Spríjemnili si tak navzájom, spolu s ostatnými deťmi mesta Turzovky, svoje prázdniny a vykúzlil sa úsmev na tvári nejedného z nich. Tešíme sa na ďalšie spoločné hry a stretnutia. celý text

ostatné | 15. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Deti v Dúhe ozdobovali vianočný stromček

Počas vianočných sviatkov si deti a mládež v Nízkoprahovom dennom centre Dúha spríjemnili vnútorné priestory budovy výzdobou okien rôznymi vianočnými ozdobami, vystrihovačkami z papiera, reťazcami z farebného papiera a taktiež si krásne vyzdobili vianočný stromček a nástenku. Spoločne si zaspievali, zabavili sa a tešili sa na príchod Ježiška.
Využili tak nielen správne a efektívne svoj voľný čas, ale rozvíjali týmto spôsobom i estetické cítenie a Dúha sa tak naplnila radosťou z očakávania radostnej zvesti – narodenia Spasiteľa, z Vianoc a spoločne strávených chvíľ. celý text

ostatné | 18. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Prímestský tábor

Projekt Leto s deťmi realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja pokračuje prímestským táborom v "Dúhe". Prvý deň sa zúčastnilo tábora 38 detí. Keďže bol slnečný deň, aktivity boli zamerané na pohyb. Deti si vyskúšali aj Frisbee Ultimate pod vedením mládeže, ktorá rozbieha tento šport v meste Turzovka. Tábor bude do 22.08. od 10:00 do 18:00 hod. v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu "Dúha" na Vyšnom Konci. celý text

ostatné | 19. 8. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Leto s deťmi

Vedenie turzovskej samosprávy s podporou Žilinského samosprávneho kraja, občianskeho združenia Rozviažme im krídla a za výraznej participácie dobrovoľníkov z mesta Turzovka zrealizovalo počas úvodných prázdninových týždňov v júli projekt Leto s deťmi. Projekt spočíval v realizácii prímestského tábora a bol zameraný predovšetkým na vykonávanie základnej sociálnej prevencie. Celý tábor sa niesol v duchu rozprávok a bol pomenovaný „Z rozprávky do rozprávky". celý text

ostatné | 16. 7. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Prímestský tábor

Od 7.7. mesto Turzovka v spolupráci s občianskym združením Rozviažme im krídla a dobrovoľníkmi, začalo realizovať prímestský tábor v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na Vyšnom konci. Tento projekt je zameraný na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany v rámci primárnej a sekundárnej sociálnej prevencie.
Prvý deň navštívilo tábor 63 detí, ktoré sa pod dozorom mali možnosť zapojiť do rôznych aktivít. Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj, mesto Turzovka, OZ: Rozviažme im krídla a jednotlivci z mesta Turzovka. celý text

ostatné | 7. 7. 2014 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná