Obsah

Edukačno-osvetová aktivita

Typ: ostatné
V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa  dňa 20.08.2020 v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu „DÚHA“ Turzovka konala edukačno-osvetová aktivita

 

 

(odborná diskusia subjektov participujúcich na ochrane detí) zameraná na ochranu detí pred násilím, na realizácii ktorej sa organizačne podieľali koordinátorky ochrany detí pred násilím za UPSVaR Čadca, PhDr. Anna Bednárová, za UPSVaR Žilina, JUDr. Anna Zagrapanová a odborná garantka NSSDR Turzovka, PhDr. Katarína Prengelová, PhD.. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu Turzovka je zapojené od 01.09.2020 v projekte: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni IA MPSVaR SR. Aktivity sa zúčastnili spolupracujúce subjekty ochrany detí pred násilím, a to UPSVaR Čadca, Ing. Ľudovít Cabuk, riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny,  oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, Centrum pre deti a rodinu Bytča, pracovisko Horný Kelčov, Okresný úrad Čadca, Poradenské centrum Náruč Čadca, Okresné riaditeľstvo PZ Žilina, Odbor prevencie kriminality kancelária Ministerstva vnútra, kontaktný bod Žilina a pracovníci NSSDR „DÚHA“ Turzovka, ktorí komunikovali na tému práce v oblasti ochrany detí  pred násilím v období  pandémie koronavírusu, vymenili si navzájom skúsenosti a odborné postupy v prípadoch páchaného násilia na dieťati v rodine. Spolu sa akcie zúčastnilo 62 účastníkov. Súčasťou stretnutia  bola zábavno-preventívna aktivita pre deti a klientov centra, ktorú odborne zaštítila Mgr. Emília Grečmalová z Poradenského centra Náruč Čadca. Pre deti  bol pripravený zábavný program  vo forme  športových aktivít na ihrisku v areáli NSSDR, opekačky, maľovania na tvár, pečenia chutných mafínov a výroby voňavých mydielok. Cieľom aktivity bolo upozorniť na narastanie násilia v rodinách počas pandémie koronavirusu, jeho odhaľovanie a odborná pomoc takýmto rodinám. Ďakujeme všetkým subjektom, deťom a klientom, ktorí sa aktivity zúčastnili, ďakujeme za vyjadrenú podporu a veríme, že spoločne prispejeme k znižovaniu násilia páchaného na deťoch. Tešíme sa na ďalšiu peknú aktivitu.

 


Vytvorené: 2. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2020 09:05
Autor: Správce Webu