Obsah

Pomoc  ohrozeným  rodinám v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha Turzovka

Typ: ostatné
fotoPríjmová situácia členov domácností na Slovensku, ale aj v našom regióne je výrazne závislá od veľkosti a zloženia rodiny, od fázy životného cyklu, v ktorej sa práve nachádza. Mladé rodiny s viacerými nezaopatrenými deťmi, rodiny nezamestnaných a rodiny dôchodcov patria do kategórie s najnižšími príjmami a s vysokým rizikom chudoby.

Nemožnosť nájsť si na Kysuciach prácu či dobre platenú prácu v bydlisku a blízkom okolí núti mnohých rodičov, aby si hľadali pracovné uplatnenie v okolitých mestách alebo v zahraničí. Často odchádzajú od svojich rodín na dlhšie až veľmi dlhé obdobie. Na jednej strane pracovná migrácia prispieva k znižovaniu príjmovej chudoby detí, môže však prispievať aj k zvyšovaniu počtu detí žijúcich v neúplných rodinách alebo deprimovaných nedostatočnou rodinnou výchovou. Tradične ohrozenou skupinou sú starší, osamelí ľudia, jednočlenné domácnosti a predovšetkým neúplné rodiny, kde niektoré  vykazujú vysokú mieru chudoby.  Seniori, keďže už nie sú ekonomicky aktívni poberajú sociálne transfery vo forme starobných dôchodkov,  ktorých úroveň je pomerne nízka.

Aj naše Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Turzovke - Vyšný Koniec sa snaží pomáhať klientom v ich ťažkej sociálnej situácii. Rok 2020 bol mimoriadne náročný a to hlavne z dôvodu pandémie Covid-19. V tomto náročnom období sme boli  občanom mesta Turzovka nápomocní, či už pri rozdávaní rúšok, letákov, pri sprevádzaní k lekárovi, predpisovaní a donáške liekov, ale aj prácou v teréne a iné. Realizovali sme aj  donášky nákupov do domáceho prostredia pre osamelých občanov, občanov v karanténe a aj klientom, ktorí boli pozitívny na COVID-19. Taktiež sme boli k dispozícii deťom, ktoré nemajú v domácnostiach internet  a  pri školskom doučovaní. Organizovali sme zbierky šatstva, burzy šatstva a taktiež sme darovali šatstvo a mnohé iné skupinové a záujmové aktivity /napr. privítanie Mikuláša, výroba adventných vencov, výlety do okolia, edukačno-osvetová aktivita: násilie páchané na deťoch/ preventívne aktivity a kluby. Naďalej sa realizovalo základné, špecializované poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv sa právom chránených záujmov a to za prísnych hygienických podmienok. Navštevovali nás matky s deťmi so špecifickými potrebami, aby  spoločne trávili voľný čas. Podarilo sa nám za pomoci nadácii, sponzorov získať  pre rodinu s deťmi počítačovú zostavu, ktorá im veľmi pomohla pri vyučovaní detí v domácom prostredí. Ďalej sme pomohli získať financie na opravu kotla na pevné palivo a kúpu elektrického bojlera v rodinnom dome osamelej matke s dvoma deťmi a kúpu nového kotla na tuhé palivo osamelej matke s troma deťmi v jej rodinnom dome. Pomohli sme získať financie na  úhradu nájomného v bytovom dome pre osamelú bezdetnú klientku a úhradu nájomného v rodinnom dome klientke starajúca sa o ZTP vnučku. Rodine s maloletými deťmi žijúce s jedným rodičom sme pomohli  získať odborníkov na opravu darlingu a elektriny.

Boli sme nápomocní aj pri oprave WC a odpadu,  ale aj pri oprave  celej bytovej elektrickej siete osamelo žijúcim klientom. Boli sme nápomocní aj pri získaní a odovzdaní Vianočných darčekov a iných darčekov, trvanlivých potravín, ktoré darovala Nadácia VÚC Žilina. 

 Týmto sa chceme poďakovať  odborníkom, sponzorom, nadácii VUC Žilina, primátorovi  mesta Turzovka JUDr. Ľubomírovi Golisovi a celému vedeniu mesta,  všetkým, ktorí spolupracovali s našim centrom a snažili sa nám vyjsť v ústrety pri  pomoci naším občanom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.  

Ďakujeme aj všetkým klientom, ktorí nás navštevujú a trávia zmysluplne voľný čas. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2021. 

 

 

                                                                  PhDr. Katarína Prengelová, PhD.

                                                                 Odborný garant NSSDR Turzovka


Vytvorené: 26. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2021 08:39
Autor: Správce Webu