Obsah

Tretí ročník realizácie edukačno-osvetovej aktivity v Dúhe

Typ: ostatné
DuhaV súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorý je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa dňa 23. júla 2021 konal v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha.

Duha

Aktivita sa konala po záštitou koordinátoriek ochrany detí pred násilím za územný obvod koordinácie Čadca, PhDr. Anny Bednárovej, za územný obvod koordinácie Kysucké Nové Mesto a Bytča, JUDr. Anny Zagrapanovej a odbornej garantky NSSDR Turzovka, PhDr. Kataríny Prengelovej, PhD.

     Obsahom aktivity  bola odborná prednáška na tému „Dopad CAN a CSA na duševné zdravie detí“, ktorú odborne zabezpečila Mgr. Ľubomíra Mrázová zo špecializovaného pracoviska, Detského advokačného centra Náruč Žilina. Pre deti bol  pripravený zábavný program  vo forme  športových aktivít, opekačky, maľovania na tvár, súťaží, tvorby zvieratiek z balónov, workshop vlastnej tvorby so zameraním na zápisníky, maľovania kameňov, tvorby obrázkov z látky. Osobitnou aktivitou boli ukážky záchranných prác  hasičov z Dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke. Aktivity sa zúčastnili aj dobrovoľníčky zo spoločnosti Sophistic Pro finance, ktoré prišli deti potešiť vyzbieranými hračkami a knihami. Generálny riaditeľ Sophistic Pro finance Radoslav Valko zabezpečil pre deti pitný režim, dobrovoľníčky Dominika, Aneta, Zuzana a Kristína si pre deti pripravili jednoduché športové aktivity a barbier venoval chlapcom nejeden výnimočný účes. Ďakujeme aj ostatným dobrovoľníčkam Viktórii, Vanese, Eliške a Tamarke, ktorí  pomáhali spríjemniť deťom, ktoré navštevujú naše centrum, ale aj deťom z CDaR Horný Kelčov. 

    Cieľom aktivity bolo informovať odbornú i laickú verejnosť o dopade týrania a sexuálneho zneužívania na duševné a fyzické zdravie detí.

  Touto cestou chceme poďakovať primátorovi mesta JUDr. Ľubomírovi Golisovi aj  zástupkyni p. MUDr. Viere Belkovej za poskytnuté financie na občerstvenie a mohli sme tento pekný deň ukončiť chutnou opekačkou. Ďakujeme aj  všetkým  ostatným subjektom, deťom a klientom, ktorí sa aktivity zúčastnili, ďakujeme za vyjadrenú podporu a veríme, že spoločne prispejeme k znižovaniu násilia páchaného na deťoch.

                                                                                          PhDr. Katarína Prengelová, PhD.

                                                                                             Odborný garant NSSDR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                                www.employment.gov.sk                                     www.ia.gov.sk

 

  


Vytvorené: 17. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2021 07:21
Autor: Správce Webu