Obsah

Školský úrad

Smernica č. 50/2013, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov tu ku stiahnutiu

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach tu ku stiahnutiu

Počty žiakov ZŠ, MŠ na školský rok 2018/2019

Školský úrad Turzovka :

Por.
číslo

Adresa ZŠ:

Počet žiakov
v ZŠ :

Adresa MŠ:

Počet
detí v MŠ:

1.

ZŠ Turzovka

 Bukovina 305

575

MŠ Turzovka- Šárky 463 /

Elokované pracovisko Bukovina 305, Turzovka ako súčasť MŠ Šárky 463, Turzovka /

181

2.

ZŠ s MŠ  Makov 264

177

 

ZŠ s MŠ Makov 146

44

3.

ZŠ E.A. Cernana

s MŠ 316

185

ZŠ E.A. Cernana s MŠ

286

78

4.

ZŠ Korňa - Ústredie 533

 

160

MŠ Korňa 720

46

5.

ZŠ Klokočov - Ústredie 976

198

 MŠ Klokočov – Ústredie 976

53

6.

ZŠ s MŠ Olešná - Polgrúň 464

 

102

 ZŠ s MŠ Olešná 464

49

 

Celkový počet žiakov:

 

1 397

Celkový počet detí :

451

 

V školskom roku 2017/2018 bol celkový počet žiakov v ZŠ – 1 460, v školskom roku 2018/2019 – 1 397, pokles o 63 žiakov.

V školskom roku 2017/2018 bol počet detí v MŠ – 441, v školskom roku 2018/2019 – 451, nárast o 10 detí.