Obsah

Školský úrad

Smernica č. 50/2013, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov tu ku stiahnutiu

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach tu ku stiahnutiu

 

Počty zapísaných prváčikov pre školský rok 2018/2019, -  SŠÚ Turzovka

Názov školy:

Počet všetkých detí, ktoré prišli k zápisu:

Počet dievčat:

Odložená PŠD:

Nezaškolené v MŠ:

Samost. triedy:

Spojené triedy:

Nultý ročník:


Klokočov:

22

13

3

0

1

0

0


Korňa:

14

10

2

0

1

0

0

ZŠ s MŠ Makov:

16

11

0

0

1

0

0

ZŠ s MŠ
Olešná:

6

1

0

0

1

0

0


Turzovka:

72

30

14

3

3

0

0

ZŠ s MŠ Vysoká nad Kysucou:

22

13

 6

0

1

0

0

Spolu:

152

78

25

3

8

0

0

 


Prehľad o počte zapísaných prváčikov v priebehu 7 školských rokov v pôsobnosti SŠÚ Turzovka

Názov školy:

Počet všetkých detí, ktoré prišli k zápisu:

Počet dievčat:

Odložená PŠD:

Nezaškolené v MŠ:

Samost.
triedy:

Spojené triedy:

Nultý ročník:


Klokočov:

22

13

3

0

1

0

0


Korňa:

14

10

2

0

1

0

0

ZŠ s MŠ Makov:

16

11

0

0

1

0

0

ZŠ s MŠ
Olešná:

6

1

0

0

1

0

0


Turzovka:

72

30

14

3

3

0

0

ZŠ s MŠ Vysoká nad Kysucou:

22

13

6

0

1

0

0

Spolu:

152

78

25

3

8

0

0