Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Prehľad o počte zapísaných žiakov

 Por.

číslo:

Adresa

ZŠ:

Počet žiakov:

2018/2019

Počet

žiakov:

2019/2020

Počet

žiakov:

2020/2021

Počet

žiakov :

2021/2022

Adresa

MŠ:

Počet

detí:

2018/2019

Počet

detí : 2019/2020

Počet

 detí :

2020/2021

Počet

detí :

2021/2022

1.

Spojená škola

Stred  305

Turzovka

575

550

540

 

514

 

MŠ Turzovka

Stred 431

181

183

178

 

 

187

2.

ZŠ s MŠ Makov

264

177

163

157

 

 

153

 

ZŠ s MŠ Makov

264

44

44

56

 

 

    56  

3.

ZŠ E.A. Cernana s MŠ 316

Vysoká/ Kysucou

185

193

190

 

 

194

ZŠ E.A. Cernana s MŠ 286

78

71

71

 

 

     69

4.

ZŠ Korňa Ústredie 533

160

157

163

 

 

156

MŠ Korňa 720

46

42

41

 

44

 

6.

ZŠ s MŠ Olešná Polgrúň 464

102

99

90

 

 

90

ZŠ s MŠ Olešná 464

49

49

51

 

 

57

Celkový počet žiakov :

 

1 199

1 162

1 140

 

 

1 107

 

Celkový počet detí :

 

398

   

389

 

    

   397 

  

 

  

413

 

Vypracovala: Holková Božena, SŠÚ Turzovka

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste