Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

História v obraze

Projekt

Názov projektu: História v obraze  
Poskytovateľ dotácie: Žilinský samosprávny kraj
Termín realizácie: 1.7.2018-30.9.2018
Výška dotácie: 700 €


Hlavný cieľ:

  • Podpora histórie, uchovávanie tradičných hodnôt u mladšej generácie a spolupráce v oblasti kultúry, posilnenie dlhodobých foriem partnerstva, úcta a patriotizmus . Cieľom je zamerať sa na tých najmenších a podporovať ich v rozvoji ich tvorivosti a talentu.

Čiastkové ciele:

  • Prehlbovania medziľudských a profesionálnych vzťahov
  • Propagácia kultúry a histórie kysuckého kraja
  • Organizácia spoločenských a kultúrnych aktivít, podporujúcich vzájomné spoznávanie  a získavanie nových poznatkov a zručností
  • Získanie a výmena  nových skúsenosti pri realizácií
  • Podpora so spolupracujúcimi subjektami Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Spolok priateľov Turzovky, Mesto Turzovka a iné subjekty úzko spájané s kultúrnou činnosťou
  • Podpora cestovného ruchu a vytvorenie nového produktu turizmu v hornokysuckom regióne

Cieľové skupiny:

  • Široká verejnosť spoločensko-kultúrnych aktivít 
  • Turisti a návštevníci mesta Turzovka

Aktivity projektu : 
Zámerom projektu je zhotovenie drevenej konštrukcie pre potreby realizácie rekordu v stavaní kociek. Drevená konštrukcia bude 1,90 m vysoká a široká 3,5 m. Bude obsahovať 2018 kociek podľa roku , kedy mesta Turzovka oslavuje 50 rokov od udelenia štatútu. Súčasťou rekordu budú sprievodné podujatia.  Konštrukcia s kockami s pohľadom na Turzovku z jednej strany v roku 1968 a s pohľadom na Turzovku z roku 2018 bude umiestnená na námestí Juraja Thurzu a bude nám pripomínať  50 ročnicu Turzovky.

logo
Tento projekt je spolufinancovaný zo Žilinského samosprávneho kraja.

Dátum vloženia: 5. 11. 2018 9:15
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 11. 2018 9:26
Autor: Správce Webu

Podujatie

 

Plagát

Kino Jašík

 

Plagát

Plagát

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste