Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Medzinárodný futbalový turnaj "O pohár česko – slovenskej vzájomnosti"

Projekt

Názov projektu: Medzinárodný futbalový turnaj "O pohár česko – slovenskej vzájomnosti"
Poskytovateľ dotácie: Žilinský samosprávny kraj
Termín realizácie: 1.5.2017-31.7.2017
Výška dotácie: 600 €

Projektovým zámerom je podpora futbalového turnaja mužov pod názvom ,, O pohár Česko – slovenskej vzájomnosti „ medzinárodného charakteru. Jedná sa o najstarší medzinárodný futbalový turnaj na Slovensku a tento rok sa usporiada už jeho 71 ročník. Je založený na spoločnej histórií a tradícií a uchovávanie spoločných hodnôt niekdajšieho spoločného československého štátu. Každoročne v letných mesiacoch sa na futbalovom trávniku stretnú mužstva mužov nielen zo Slovenska, ale aj partnerských miest z Čiech a Poľska. Pre futbalových nadšencov je vždy pripravený bohatý program sprievodných podujatí, losovanie tomboly o pekné ceny, či zápas starých pánov, ktorý sa z roka na rok teší veľkej obľube. Pre deti sú pripravené rôzne atrakcie, aby si mohli pekný deň užiť nielen futbaloví nadšenci, ale aj deti. 
Cieľom projektu sú spoločné aktivity v oblasti futbalového športu za účelom zbližovania futbalových klubov, telovýchovnej jednoty a inštitúcií nielen v regiónoch Beskýd, ale aj prihraničných oblastiach partnerských miest Két a Frýdlantu nad Ostravicí. To dáva predpoklady k rovnovážnemu rozvoju a zvýšeniu prosperity celého Euroregiónu Beskydy, Mikroregiónu Horné Kysuce a mesta Turzovky. Projekt je zameraný na upevňovanie vzťahov prostredníctvom futbalu a spoločných cezhraničných aktivít. Projekt podporuje medziľudské vzťahy people to people ciele a vytvára medziľudské väzby na obidvoch stranách hranice. Vznik tohto prestížneho športového podujatia má historické korene v minulosti a našou snahou je neustále túto historickú tradíciu uchovávať a predávať mladšej generácii.

Ciele projektu :
• Usporiadanie najstaršieho futbalového turnaja ,, O pohár Česko - slovenskej vzájomnosti“.
• Realizácia športových aktivít a podujatí .
• Zvyšovanie telesnej zdatnosti mládeže s cieľom  zdravšieho spôsobu života.
• Prekonávanie subjektívnej bariéry a pohodlnosti v procese harmonického rozvoja športových aktivít.
• Osvetou podporovať šport ako žiaduci druh zábavy.
• Realizáciou takýchto podujatí pritiahnuť čo najviac mladých ľudí k športovaniu.
• Podporovať nádejných mladých futbalistov v ich športovej kariére.
• Zabezpečiť súdržnosti medzi futbalovými klubmi a odstraňovanie športovej rivality medzi družstvami.
• Podpora nových futbalových talentov.

Cieľové skupiny
• Futbalové kluby zo Slovenska, Českej a Poľskej republiky.
• Širšia verejnosť  - futbaloví nadšenci, ktorí si prídu pozrieť zápasy, pre deti budú pripravené zaujímavé atrakcie
• Organizátori – získanie nových kontaktov, výmena skúsenosti, získanie nových zručností

Úspešný 71. ročník Československej vzájomnosti vo futbale
Najstarší futbalový turnaj na Slovensku v Turzovke 23. júla zaznamenal ďalší úspešný ročník. Piatoligový Tatran Turzovka si zahral s kvalitnými futbalovými tímami z Čiech a to SFC Opava B a 1. BFK Frýdland nad Ostravici. Štvrtým turnajovým celkom bol Beskyd Čeladná. Diváci si užili príjemnú futbalovú pohodu. Oživením boli ukážky poslušnosti policajných psov. Za perfektne pripravené podujatie pochválil našich organizátorov tréner SFC Opava B Lukáš Čermín. Náš kapitán Peter Bibora poznamenal, že turnaj splnil svoj cieľ a prospel nášmu tímu. Prezident nášho futbalového klubu Ladislav Hejčík zdôraznil, že tento ročník hodnotí kladne, že ľudia prišli a turnaj mal vysokú úroveň. Organizátorov turnaja a hráčov pochválil 
aj primátor Turzovky JUDr. Ľubomír Golis a spoločne so svojou zástupkyňou MUDr. Vierou Belkovou s radosťou dekorovali zúčastnené tímy a najlepších hráčov turnaja. Zvlášť najlepšieho strelca turnaja Rolanda Šmahajčíka z Tatranu Turzovka. Čestne a obetavo bojovali aj naši 
internacionáli, ktorí mali za súperov borcov zo Žiliny. Prvý polčas vyhrali 2:0. V druhom polčase mali viac síl Žilinčania 2:4. 

Výsledky 71. ročníka

-  Prvý  vyraďovací  zápas:  
FK Tatran Turzovka - 1. BFK Frýdland nad Ostravici - 3:5

-  Druhý  vyraďovací  zápas:
SK  Beskyd Čeladná - SFC Opava B - 4:7

- Zápas starých pánov: 
FK Tatran Turzovka - MŠK Žilina - 2:4 (2:0)

-  O  3. miesto:
FK  Tatran  Turzovka - SK Beskyd Čeladná - 7:4

-  Finále:  
SFC Opava B - 1.BFK Frýdland nad Ostravicí - 3:2

Konečné poradie
1. SFC  Opava  B
2. 1 BFK  Frýdland  nad Ostravicí
3. FK  Tatran  Turzovka
4. SK Beskyd Čeladná

Individuálne ocenenia
Najlepší strelec: Roland Šmahajčík (FK Tatran Turzovka) - 4 góly
Najlepší brankár: David  Muczka(SFC Opava B) 
Najlepší hráč: Ondřej Šromik (1. BFK Frýdland nad Ostravicí)

žilinský samosprávny kraj

Tento projekt je spolufinancovaný zo Žilinského samosprávneho kraja.

Dátum vloženia: 28. 8. 2017 18:09
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 2. 2018 20:26
Autor:

Podujatie

 

Plagát

Kino Jašík

 

 

PlagátPlagát

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste