Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

"Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky"

Projekt

Názov projektu: "Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky"
Poskytovateľ dotácie: Žilinský samosprávny kraj
Termín realizácie: 1.7.2018-30.11.2018
Výška dotácie: 1 500,00 €

Hlavný cieľ:

  • Zámerom projektu "Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej Polikliniky mesta Turzovka – II etapa" je skrášlenie a zútulnenie priestoru pre návštevníkov zdravotného strediska v meste Turzovka a vytvorenie priestoru pre oddych a načerpanie nových síl. Cieľom projektu je vytvorenie chodníka v šírke 2 m a usadenie prvkov drobnej architektúry – parkové lavičky v počte 4 ks. Projekt je pokračovaním I etapy projektu, kedy došlo k výsadbe drevín a kríkov.

Čiastkové ciele:

  • Vytvorenie atraktívneho, funkčného a bezpečného verejného priestranstva využiteľného na stretávanie sa občanov a trávenie voľného času.
  • Osadenie nového mestského mobiliáru – parkové lavičky, smetné koše.
  • Zvýšenie pridanej hodnoty verejného priestoru pri zdravotnom stredisku v meste Turzovka.

Opis projektovej aktivity.
Projekt pod názvom "Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej Polikliniky mesta Turzovka", je rozdelený do viacerých ročných etáp, keďže mesto Turzovka nemá dostatok finančných prostriedkov na celkovú realizáciu projektu. Realizácia projektu v II. etape bude prebiehať na pozemku CKN 382/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9820 m2 vedených na LV č. 1341, ktorý je vo vlastníctve mesta Turzovka. Základom sadovníckeho návrhu bude chodník, ktorý bude viesť pozdĺž celej oddychovej zóny. Súčasťou bude osadenie   4 ks lavičiek a smetných košov. Cieľom celého návrhu je oddeliť parkovisko  a stojisko pre smetné nádoby od oddychovej zóny, ktorý nám zabezpečí vizuálna bariéra tvorená skupinou listnatých drevín, ktorá je už z časti zrealizovaná v rámci I. etapy projektu.
V druhej etape projektu  pod názvom "Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej Polikliniky mesta Turzovka – II. etapa", ktorá je predmetom projektovej žiadosti je zamerať sa na výstavbu chodníka v šírke 2 m pozdĺž celej plánovanej zóny a osadenie 4 ks parkových lavičiek.
Revitalizácia prinesie tomuto verejnému priestoru novú pridanú hodnotu vzhľadom vytvorenie chodníka a parkové lavičky, ktoré môže návštevníci zdravotného strediska využiť čakaním na čerstvom vzduchu a nie v preplnenej čakárni plnej choroboplodných zárodkov.

lTento projekt je spolufinancovaný zo Žilinského samosprávneho kraja.

Dátum vloženia: 19. 12. 2018 13:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 12. 2018 13:07
Autor: Správce Webu

Podujatie

Plagát

Kino Jašík

 

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste