Obsah

"We are neighbors"

Typ: ostatné
Projekt

Názov projektu "We are neighbors"

visegrad

Žiadateľ projektu: Mesto Turzovka
Adresa:  Stred 178, Turzovka 02354
Štatutárny zástupca : JUDr. Ľubomír Golis 

Partner projektu : Mesto Frýdlant nad Ostravicí 
Adresa: Námestie 3, Mesto Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
Štatutárny zástupca: RNDr. Helena Pešatová

 

Partner projektu :  Gmina Porabka 
Adresa: Krakowska 3, Mesto Porabka, 43353
Štatutárny zástupca: Czeslaw Bulka

Implementácia projektu : 1.4.2017 – 31.10.2017
Celková schválená suma: € 20,185.00

Východisková situácia

Blízkosť hraníc  predurčuje región Kysúc a mesto Turzovka k vytváraniu spolupracujúcich medzinárodných spoločenstiev, ktorých hlavnou náplňou je vyhľadávanie nových možností rozvoja a spolupráce v jednotlivých socio-ekonomických oblastiach, najmä v oblasti cestovného ruchu, výmeny informácií, spoločných, kultúrnych a iných podujatí. Prostredníctvom spolupráce dochádza k vzájomnému spoznávaniu sa navzájom, pripomínaniu si tradícií našich predkov a výmene skúseností. Práve spoločné stretnutia sú jedinečnou príležitosťou pre podporu cestovného ruchu a plnohodnotné trávenie voľného času návštevníkov mesta Turzovka, mládeže, rodín s deťmi a staršej generácie s možnosťou vynikajúcej propagácie  a prezentácie zahraničných regiónov.


Hlavný cieľ projektu

Cezhraničná spolupráca je v súčasnosti vynikajúcim prostriedkom pre zabezpečenie vzájomnej spolupráce,  výmenu skúseností. Práve takéto stretnutia a výmeny medzi partnermi predurčujú k tvorbe  európskej identity založenej na spoločných hodnotách, histórií a kultúre.  Hlavným cieľom projektu je spájať ľudí z oboch krajín a deliť sa u skúsenosti, názory a hodnoty, vymieňať si ich, aby sme sa poučili z chýb z minulosti a bez chýb budovali budúcnosť. Stretnutie občanov a vedenia partnerských samospráv  bude  zameraný na širokú výmenu názorov, športového ducha a hľadanie nových možností spolupráce s ďalšími krajinami a tvorbe projektov z fondov EÚ. Zároveň sa budú hľadať nové investičné možnosti ako aj riešenie zamestnanosti v regióne a hľadanie perspektívy do budúcnosti.

Aktivity projektu

1 Spracovanie sprievodcu partnerov miest - propagačný materiál (Product) 
1.4 2017-31. 10. 2017
Propagačný materiál  bude obsahovať výber z realizovaných spoločných projektov a investičných príležitostí medzi partnerskými mestami. A5 farebný formát, 2100 ks.

2 Hovoriaca turistická mapa (Product) 
1.4 .2017 – 31.10.2017
Aktivita zahŕňa obstaranie interaktívnej turistickej mapy pre návštevníkov regiónu ako súčasť propagácie cestovného ruchu v prihraničnom regióne.

3 Diskusia  partnerských miest o komunálnych investíciách (event-Public), Turzovka, SK
14.07. 2017- 15.07.2017

Stretnutie partnerských miest ohľadom komunálneho financovania, výber daní, VZN a celkovom fungovaní samosprávy na regionálnej úrovni. Cezhraničné stretnutie bude trvať dva dni a bude sa konať v Turzovke, bude zahŕňať workshop ,, Samospráva dnes a zajtra ", stretnutie s občanmi partnerských miest .Druhý deň bude venovaný športovým aktivitám. - Futbalový turnaj partnerských miest a návštevu okolia s možnosťou podpory cestovného ruchu. Verejnosť na zasadnutí bude môcť vyjadriť svoje názory na fungovanie samosprávy a i vyjadriť svoje názory na riadenie činností a nápady ako zlepšiť fungovanie mesta a prispieť k jej ekonomickému rozvoju. Propagácia  aktivít bude zabezpečená prostredníctvom mestského rozhlasu, televízie a článku uverejnenom v týždenníku Kysuce.

Indikátori

Výsledok indikátora Počet Cieľová hodnota Vysvetlenie
Počet spolupracujúcich jednotiek Inštitúcia  - počet 3 Stretnutie partnerov
Turistická propagácia počet 2

Obstaranie turistickej hovoriacej mapy a spracovanie sprievodcu partnerských miest

 

pozvánkapozvánka

Prezentácia Turzovka
Prezentácia Porabka

Dňa 14.7 2017 a 15.7. 2017 sa konalo v meste Turzovka stretnutie partnerských miest samospráv z Poľskej republiky a Českej republiky pod názvom ,,  Samospráva dnes a zajtra. Podujatie sa konalo v rámci implementácie projektu ,, We are neighbors „, ktorý je podporený z finančných prostriedkov Vyšegradského fondu a bolo zamerané na vzájomné zblíženie samospráv a obyvateľov prihraničných regiónov. Partnermi projektu sú Gmina Porabka z Poľskej republiky a Frýdlant nad Ostravicí z Českej republiky. Prvý deň spoločného stretnutia bol venovaný konferencii, na ktorej si zúčastnení pripravili svoje prezentácie o fungovaní samosprávy, poplatkov, daniach, bezpečnosti v meste, školstve, odpadovom hospodárstve a iných oblastiach, ktoré sú pre samosprávy špecifické. Po ukončení konferencie a diskusii sa v Areáli športu a oddychu v Turzovke konalo športové derby , kde si svoje samosprávy zmerali sily vo futbale.  Víťazmi športového vyžitia boli nakoniec všetci, pretože   priateľstvo a porozumenie sú najväčším víťazstvom v medziľudských vzťahov a spoločnom partnerstve. Druhý deň spoločného stretnutia bol zameraný na spoznávanie okolia mesta Turzovky a to konkrétne výstupom na horu Źivčáková, kde sa konala spoločná svätá omša, ktorá ukončila a bola záverečnou bodkou dvoch pekných spoločne strávených partnerských dní. I keď sa podujatie skončilo, implementácia projektu a spolupráca partnerov naďalej pokračuje a to konkrétne vydaním spoločného bulletinu a obstaraním turistickej mapy, ktorá bude významným prostriedkom pre podporu cestovného ruchu v prihraničnom spoločnom regióne. Realizácia projektu bude pokračovať do konca októbra 2017.

visegrad

 


Prílohy

Vytvorené: 5. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 20:24
Autor: