Obsah

Názov projektu : Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka

Typ: ostatné
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021W322
Číslo zmluvy IROP-Z-302021W322-211-27
Nenávratný finančný príspevok : 1 253 999,11 €
Výška finančnej podpory z EÚ : 1 128 599,21 €

Cieľ:

Cieľom projektu je rozvoj alternatívnych sociálnych služieb komunitného charakteru vytvorením vhodného fyzického prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre 42 klientov v sociálnych službách poskytovaných pobytovou či ambulantnou formou a pre min.10 prijímateľov sociálnej služby terénnou formou v 1 novej verejnej budove s plochou 1003,56 m2 , ktoré je v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze,

eu


Vytvorené: 16. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 9. 2020 07:50
Autor: Správce Webu