Obsah

Nízkouhlíková stratégia mesta Turzovka

Typ: ostatné
Časový harmonogram :  01/2020 – 06/2021

Celkový rozpočet projektu :  15 403,33 €

Kód projektu : NFP310040X599Hlavný cieľ projektu :

Hlavnou myšlienkou projektu je vypracovanie a prijatie nízkouhlíkovej stratégie. Prípravou strategického dokumentu bude môcť samospráva mesta v budúcnosti riadiť vlastný prístup k využitiu finančných nástrojov, ktoré budú smerované na mestá a obce s cieľom redukcie skleníkových plynov a zvládania dopadov zmeny klímy na život jeho obyvateľov. Miestom realizácie projektu je mesto Turzovka. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a územie samotné s počtom obyvateľov 7 393.

Strategickým dokumentom sa zmonitoruje stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové aktivity a opatrenia najmä na energetickú efektívnosť v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

tu ku stiahnutiu

Turzovka.pdf (206.87 kB)

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 3. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2020 13:54
Autor: Správce Webu