Obsah

Poznáváme své okolí

Typ: ostatné
Projekt

loga

„Poznáváme své okolí“

1. Základní demografické a geografické údaje, statistické údaje, oblasti dopadu

Město Šenov (Shönov, Šonov, Szonow, Schönau) spadá pod okres Ostrava-město do Moravskoslezského kraje. Jeho zeměpisná šířka je 49° 47´ a zeměpisná délka 18° 22´. Ke dni 31.12.2010 zde žilo 5 932 obyvatel. Šenov je vklíněn mezi velká města Ostravu a Havířov. Rozkládá se podél obou břehů říčky Lučiny v nadmořské výšce 255 m. Město je součástí regionu Slezská brána a Euroregionu Beskydy.

Samotné umístění Šenova blízko hranic se Slovenskem nahrává k navázání a rozvíjení spolupráce mezi obcemi Šenov a Turzovka, respektive mezi Základní školou Šenov a Základní školou Turzovka.

Mesto Turzovka (Turzovka, Turzofalva, Turzovafalva, Turzowa, Turzovilla, či Turczowka) leží na severozápadnom Slovensku. Počet obyvatel je 7 854. V rámci územnoprávneho členenia spadá pod okres Čadca v Žilinskom kraji. Turzovka leží medzi vrchmi Javorníkov a Beskýd, ktorých výška dosahuje 700 - 800 m. n. m., v povodí rieky Kysuca, ktorá pramení pod vrchom Hričovec v Javorníkoch. Súradnice 49°24′18″S, 18°37′31″V. Turzovka je súčasťou Euroregiónu Beskydy.

2. Vstupní podmínky přípravy a realizace záměru, aktuální stav řešené problematiky
Prostředí, v němž se výuka dnes odehrává, se mění. I když základní didaktické principy, o něž se opírá Rámcový vzdělávací program, zůstávají v platnosti, je třeba výukové metody přizpůsobit současným podmínkám. Dostupnost kreativního online prostředí stoupá a odehrává se v něm stále více výukových aktivit. Proto je nemyslitelné, aby učitelé zaostávali v jeho využívání za žáky. Příslušníci nastupující tzv. „síťové“ generace“ sice většinou základní ovládání technologií zvládají bez problémů, v mnoha případech však netuší, k čemu je smysluplně využít. Jejich online aktivity pak jejich osobnímu růstu příliš nepomáhají. Moderní učitel by měl umět dát smysl i aktivitám žáků v online prostředí. Rychlý technický pokrok značně ovlivňuje možnosti nástrojů, které lze ve výuce použít, a to ve svém důsledku vede k potřebě průběžně upravovat též výukové postupy.  
V průběhu jednoho roku budou žáci v předmětech přírodních věd, informačních technologií a nadstavbových seminářích vybírat zajímavé lokality, zaměřovat se na jejich vývoj a změny v posledních letech. Žáci budou pracovat na vytvoření přehledné mapy studované lokality se zaznamenáním významných přírodovědných a geografických zvláštností a technických zajímavostí. Tato činnost bude probíhat na obou školách s využitím techniky (počítač, interaktivní dataprojektor, fotoaparát, videokamera). Z nabytých informací získají žáci materiál pro tvorbu prezentace a vytvoření výukových materiálů v Google aplikacích. Tato část projektu bude probíhat na obou školách při vzájemné spolupráci. Pomocí této aktivity dojde k navázání vztahů a spolupráce při práci na společném projektu v oblasti informačních technologií, poznání přírodních a geografických zvláštností našich regionů.
 
3. Definice cílové skupiny 
Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé, kteří se budou aktivně podílet na projektu.
•ZŠ Šenov – 240 žáků a 10 učitelů
•ZŠ Turzovka – 100 žáků a 5 učitelů

4. Popis aktivit projektu
Školy se domluvily na společných aktivitách. Jedná se o čtyři aktivity, ve kterých bude probíhat přeshraniční spolupráce mezi školami.

Aktivita 1 – Zvyšování uživatelských dovedností pedagogických pracovníků formou školení  
Cílem této aktivity je seznámení učitelů s aplikacemi Google na partnerských školách. Aby mohli vyučující po žácích vyžadovat používání těchto technologií, sami je musejí zvládat. Musejí být tedy proškoleni. Vzdělávací akce pro učitele partnerských škol budou zaměřeny na používání Google Apps. Školení bude zaměřeno na praktické používání aplikací v prostředí základní školy tak, aby byly efektivní cestou naplňovány kompetence žáků.

Výstupy aktivity :

1.      Osvojení si rozhraní a ovládání Google aplikací

2.      Přípravy studijních materiálů pro e-vzdělávání žáků a učitelů 
Aktivita 2 – Google aplikace – výukový web „Poznáváme své okolí“

V průběhu jednoho roku budou žáci v předmětech přírodních věd, informačních technologií a nadstavbových seminářích vybírat zajímavé lokality, zaměřovat se na jejich vývoj a změny v posledních letech. Žáci budou pracovat na vytvoření přehledné mapy studované lokality se zaznamenáním významných přírodovědných a geografických zvláštností a technických zajímavostí. Tato činnost bude probíhat na obou školách s využitím techniky (počítač, interaktivní dataprojektor, fotoaparát, videokamera).

Z nabytých informací získají žáci materiál pro tvorbu prezentace a vytvoření výukových materiálů v Google aplikacích. Tato část projektu bude probíhat na obou školách při vzájemné spolupráci.
Pomocí této aktivity dojde k navázání vztahů a spolupráce při práci na společném projektu v oblasti informačních technologií, poznání přírodních a geografických zvláštností našich regionů.

Výstupy aktivity :
1.Studijní materiály pro e-vzdělávání
2.Panoramatické snímky vybrané lokality
3.3D modely vybraných budov
4.Osvojení si rozhraní a ovládání Google aplikací

Aktivita 3 – Projektový den na ZŠ Šenov
Žáci obou škol budou využívat a osvojovat si aplikace v Google Apps. Projektový den navazuje na aktivitu č. 1., kde po školení a přípravě výukových materiálů proběhne společné ověření postupů pro aktivitu č. 2. Aktivita č. 3 proběhne na ZŠ Šenov.

Žáci vytvoří 2 skupiny (v každé skupině budou žáci z obou škol).
•První skupina půjde v doprovodu učitele na vytipovaná místa v Šenově. Žáci tyto zajímavé lokality fotografují. Následně vytvoří panoramatické fotografie, které zanesou do aplikace Google Mapy. Upravené fotografie, které se k daným lokalitám vztahují, umístí na YouTube a výukový web. Ke každému místu v mapě připojí štítek s krátkou informací (v českém a slovenském jazyce). Následně vytvoří prezentace zaměřené na lokality v okolí Šenova a Turzovky. Na závěr se bude každá skupina připravovat na prezentování svých výstupů střídavě v obou jazycích.
• Druhá skupina půjde v doprovodu učitele na vytipované budovy v Šenově. Tyto budovy musí vyfotografovat ze všech stran. Následně žáci vytvoří v aplikaci SketchUp 3D modely jednotlivých budov, které si předem nafotili. 3D modely budov zanesou do aplikace Google Earth. Budovy následně označí pomoci souřadnic GPS, popíšou v českém a slovenském jazyce.
• Prezentace vyslechnou všechny děti a nejlepší práci vyhodnotí všichni žáci pomocí hlasovacího zařízení.

Výstupy aktivity :

1)      Společné prezentace

2)      Společné panoramatické snímky

3)      Společné 3D modely významným budov  České a Slovenské republiky
Aktivita 4 –Mezinárodní soutěže
Školy se domluvily na aktivitě, která bude probíhat i po ukončení realizace projektu. Spočívá ve společné mezinárodní soutěži o nejlepší fotografie, panoramatické snímky, 3D modely budov a prezentace studovaných lokalit. Následně žáci nebo skupiny připraví digitální prezentaci své krajové speciality a výsledné snímky, 3D modely a prezentace zašlou e-mailem nebo nasdílí hodnotící komisi. Soutěže budou probíhat jednou ročně. Výstupy budou prezentovány na webu školy.

 Výstupy aktivity : 
1.Mezinárodní soutěž v prezentaci 
2.Mezinárodní soutěž ve fotografii 
3.Mezinárodní soutěž ve 3D modelech

5. Etapy projektu v roce 2011 – 2014:

I. etapa: XI. měsíc-XII. měsíc 2011

Přípravná práce projektového týmu, konzultační schůzky se zástupci města Turzovka, Šenov a školy v Šenově a v Turzovce, stanovení cílů, rozsahu projektu a jednotlivých aktivit.

II. etapa: I. měsíc 2012– XII. měsíc 2012

Přípravná práce projektového týmu, informování žáků, rodičů, učitelů, města o přeshraničním projektu. Příprava a realizace veřejných zakázek (plánování, zpracování požadavků a zadávací dokumentace, zajištění realizace, uzavírání smluv a dodatků atd.). Konzultace k přípravě a realizaci veřejných zakázek. Modernizace učebny informačních technologií.

III. etapa: I. měsíc 2013 – I. měsíc 2014

Samotná realizace projektu, vytvoření skupin, přeshraniční komunikace žáků a učitelů. Zvyšování uživatelských dovedností pedagogických pracovníků, příprava studijních materiálů pro vzdělávání, samotné využívání Google aplikací. Sběr informací, poznání přírodních a geografických zvláštností našich regionů a jejich následné zpracování pomocí Google aplikací. Vzdělávací akce pro učitele a projektový den pro žáky. Prezentace výstupu jednotlivých aktivit a publicita projektových cílů – místní a regionální tisk, webové stránky, regionální televize, atd.

IV. etapa: II. měsíc 2014 

Udržitelnost projektu – vytvořené komunikační a pracovní standarty online práce se stanou standardem v běžné pedagogické práci, a tudíž budou nezbytným pracovním předpokladem každého pedagoga na partnerských školách.


Vytvorené: 5. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 20:03
Autor: