Obsah

Sociálna a zdravotná komisia

Členovia

MUDr. Viera Belková

Ing. Jana Majtánová

PaedDr. Eleonóra Nekorancová

Mgr. Ján Pidych

Emília Lučanová

Marta Vráblová

Emília Lachmanová

Mgr. Anna Andočová

Mgr. Adriána Ponyiczká

Mgr. Jozef Vilček

Veronika Hutyrová

Mgr. Jaroslava Barčáková

Mária Plaskurová

 

 

Hodnotiaca správa o priebežnom plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka ku dňu 31.12.2019

tu ku stiahnutiu