Obsah

Komisia výstavby

Členovia komisie 

  1. Ing. Martin Mravec, predseda 
  2. Mgr. Rastislav Bakajsa
  3. JUDr. Martin Birka
  4. Marián Chudej
  5. Ladislav Kadura
  6. Emília Machová
  7. Ing. Erika Škorníková- Dorociaková
  8. JUDr. Richard Mekiňa 
  9. Ing. Martin Kadura