Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka

2018

VZN Mesta Turzovka č. 2/2018 O podmienkach poskytovania finančných príspevkov pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN Mesta Turzovka č. 2_2018 O podmienkach poskytovania finančných príspevkov pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,74 MB

Novelizácia č. 1/2018 VZN č. 1/2017 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

Novelizácia č. 1_2018 VZN č. 1_2017 O výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,11 kB

VZN č. 12018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Turzovka

2018 - VZN č. 1_2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 837,51 kB

Novelizácia č. 9/2018 VZN Mesta Turzovka č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta

2018 - novelizácia č. 9_2018 VZN č. 1_2010 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 842,15 kB

Novelizácia č. 1/2018 VZN mesta Turzovka č. 2/2016 o sociálnych službách mesta Turzovka

2018 - Schválená novelizácia č. 1_2018 VZN mesta Turzovka č. 2_2016 o sociálnych službách mesta Turzovka.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,04 kB

2017

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 626,9 kB

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,46 MB

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,33 MB

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,27 MB

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,9 MB

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,18 MB

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:5 000

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1.5 000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,06 MB

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:10 000

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1 .10 000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,02 MB

01 - Výkres širších vzťahov

01 - Výkres širších vzťahov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,64 MB

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - pdf

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,61 kB

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - docx

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - docx.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 138,51 kB

2017 - VZN o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka + schválený územný plán

vzn_c_3_2017_o_zavaznej_casti_zmeny_a_doplnku_c_3_up.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,99 kB

2017 - Novelizácia č.3/2017 VZN Mesta Turzovka č.7/2009 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

2017_novelizacia_c_3_2017_vzn_c_7_2009_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 992,7 kB

2017 - VZN - Novelizácia č.8/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2018

2017_vzn_dotacie_na_ziaka_na_rok_2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,69 kB
Zobrazené 41-60 z 159

Podujatie

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste