Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Turzovka 

PHSR Turzovka - tu ku stiahnutiu .doc, 31,86 MB

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Turzovka na obdobie 2016 - 2020

PHSR Mesta Turzovka na obdobie 2016 - 2020 s výhľadom do roku 2023 - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,67 MB
Oznámenie o strategickom dokumente - tu ku stiahnutiu .pdf, 439,26 kB
Príloha č. 1 - Zoznam členov tímu - tu ku stiahnutiu .pdf, 186,91 kB
Príloha č. 2, 3, 8 - Zoznam príloh, skratky, zdroje - tu ku stiahnutiu .pdf, 567,54 kB
Príloha č. 4 - Akčný plán - tu ku stiahnutiu .pdf, 983,34 kB
Príloha č. 5 - Dotazník - tu ku stiahnutiu .doc, 50,19 kB
Príloha č. 5 - Sumarizácia výsledkov - tu ku stiahnutiu .xls, 194,16 kB
Príloha č. 6 - Zdravotnícke zariadenia v Turzovke - tu ku stiahnutiu .jpg, 241,99 kB
Príloha č. 7 - Mapy - tu ku stiahnutiu .pdf, 508,73 kB
Príloha č. 9 - tu ku stiahnutiu .pdf, 795,44 kB