Obsah

Strategické dokumenty

Zákon 53-2008 Z.z. o podpore region. rozvoja - tu ku stiahnutiu .pdf, 158,84 kB

Stratégia Európa 2020 - tu ku stiahnutiu .pdf, 397,79 kB

Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 - tu ku stiahnutiu .pdf, 4,73 MB

Novela zákona 309-2014 Z.z. o podpore region. rozvoja - tu ku stiahnutiu .pdf, 49,71 kB

Národná stratégia regionálneho rozvoja - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,57 MB