Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Územný plán

01 - Výkres širších vzťahov

01 - Výkres širších vzťahov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,64 MB

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:10 000

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1 .10 000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,02 MB

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:5 000

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1.5 000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,06 MB

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,18 MB

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,9 MB

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,27 MB

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,33 MB

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,46 MB

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 626,9 kB

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - pdf

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,61 kB

VZN o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka

VZN o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,99 kB

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - docx

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - docx.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 138,51 kB

Textová časť - základné údaje, riešenie územného plánu, doplňujúce údaje, dokladová časť v DOCX

Textová časť - základné údaje, riešenie územného plánu, doplňujúce údaje, dokladová časť v DOCX.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 138,29 kB

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - návrh - doc

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - návrh - doc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 480 kB

VZN - Návrh o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP mesta Turzovka

VZN - Návrh o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP mesta Turzovka.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,12 kB

Podujatie

Plagát

Plagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste