Obsah

Územný plán

Územný plán - doplnok č. 3 - návrh

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 218x | 24.04.2017

Hydromeliorácie - zmena a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka - vyjadrenie Stiahnuté: 190x | 24.04.2017

Krajský pamiatkový úrad ZA - zmeny a doplnok č. 3 - ÚP Mesta Turzovka, návrh - záväzné stanovisko Stiahnuté: 196x | 24.04.2017

Mesto Turzovka - vyjadrenie Mesta Turzovka k prerokovaniu návrhu zmeny a doplnku č. 3 ÚP Stiahnuté: 216x | 24.04.2017

Mesto Turzovka - žiadosť o preskúmanie zmeny a doplnku č. 3 ÚPN - podľa stavebného zákona Stiahnuté: 181x | 24.04.2017

MOSR - zmeny a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 187x | 24.04.2017

MŽPSR - oznámenie o prerokúvaní návrhu zmien a doplnkov č. 3 ÚP Mesta Turzovka - stanovisko Stiahnuté: 218x | 24.04.2017

Národno-hospodárske a potravinárske centrum - potvrdenie o aktualizácii údajov mapy BPEJ Stiahnuté: 263x | 24.04.2017

Návrh VZN Mesta Turzovka o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP mesta Turzovka - Zverejnenie Stiahnuté: 212x | 24.04.2017

Obec Korňa - zaslanie stanoviska k návrhu zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 175x | 24.04.2017

Obvodný banský úrad v Prievidzi - oznámenie o prerokúvaní zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka - stanovisko Stiahnuté: 181x | 24.04.2017

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v CA - zmena a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka - stanovisko k oznámeniu Stiahnuté: 217x | 24.04.2017

Okresný úrad CA - krízové riadenie - zmena a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka - záväzné stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie Stiahnuté: 182x | 24.04.2017

Okresný úrad CA - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - zmena a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka - stanovisko Stiahnuté: 289x | 24.04.2017

Okresný úrad CA - odbor starostlivosti o životné prostredie - Oznámenie o prerokúvaní zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 238x | 24.04.2017

Okresný úrad CA - pozemkový a lesný odbor - oznámenie o prerokovaní zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka - stanovisko Stiahnuté: 325x | 24.04.2017

Okresný úrad CA - rozhodnutie o zmene a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 224x | 24.04.2017

Okresný úrad CA - zmena a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka - vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva Stiahnuté: 197x | 24.04.2017

Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie - zmena a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente Stiahnuté: 293x | 24.04.2017

Okresný úrad ZA - odbor dopravných prostriedkov - oznámenie o prerokovaní zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 212x | 24.04.2017

Stránka