Obsah

Územný plán

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - návrh - doc Stiahnuté: 295x | 04.01.2018

VZN - Návrh o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP mesta Turzovka Stiahnuté: 261x | 04.01.2018

Územný plán zóny Turzovka - IBV Bukovina - Zmena a Doplnok č. 1 - návrh

Verejná vyhláška Stiahnuté: 203x | 11.07.2018

Textová časť - docx Stiahnuté: 219x | 11.07.2018

Textová časť - pdf Stiahnuté: 354x | 11.07.2018

00 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 231x | 11.07.2018

01 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 254x | 11.07.2018

02 - Výkres komplexného urbanistického návrhu riešenia územia Stiahnuté: 289x | 11.07.2018

03 - Výkres verejného dopravného vybavenia s vyznačením vstupov na pozemok Stiahnuté: 208x | 11.07.2018

04 - Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 214x | 11.07.2018

05 - Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie s vymedzením regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určením zastavovacích podmienok a pozemkov pre verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 243x | 11.07.2018

Stránka