Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Jozef Prodaj, nar. 1976

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovného adresáta. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Turzovka , na sekretariáte primátora a zástupcu primátora v lehote od dátumu vyvesenia po dobu zvesenia.

Dátum zvesenia: 2. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Podujatie

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste