Obsah

VOĽBY A REFERENDUM

Dôležité informácie ohľadom volieb prezidenta nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

Dôležité informácie ohľadom volieb do Európskeho parlamentu nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep

Vzory informácie sú zverejnené aj na webovom sídle MV SR – http://www.minv.sk/?ep-vzory1

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Uznesenie č. 118 - 27/6 - 2018 tu ku stiahnutiu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Voľba poštou Stiahnuté: 4x | 18.11.2019

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV v MESTE TURZOVKA pre VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 29.február 2020 Stiahnuté: 5x | 18.11.2019

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Stiahnuté: 7x | 05.11.2019

Informácie pre voliča Stiahnuté: 10x | 05.11.2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Stiahnuté: 8x | 05.11.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU Stiahnuté: 85x | 03.04.2019

Okrsková volebná komisia- delegovanie Stiahnuté: 92x | 26.03.2019

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 81x | 26.03.2019

Volebné miestnosti – Voľby do EP 2019 Stiahnuté: 122x | 21.03.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 114x | 06.03.2019

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 98x | 05.02.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

výsledky voľby prezidenta SR Stiahnuté: 77x | 03.04.2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 109x | 20.02.2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 137x | 07.02.2019

Harmonogram organizačno - technického zabezpečenia volieb - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 155x | 25.01.2019

Určenie volebných okrskov - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 248x | 25.01.2019

Vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 106x | 25.01.2019

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 130x | 25.01.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 120x | 11.01.2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 92x | 11.01.2019

Stránka