Obsah

VOĽBY A REFERENDUM

Dôležité informácie ohľadom volieb prezidenta nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

Dôležité informácie ohľadom volieb do Európskeho parlamentu nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep

Vzory informácie sú zverejnené aj na webovom sídle MV SR – http://www.minv.sk/?ep-vzory1

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Uznesenie č. 118 - 27/6 - 2018 tu ku stiahnutiu

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU Stiahnuté: 70x | 03.04.2019

Okrsková volebná komisia- delegovanie Stiahnuté: 74x | 26.03.2019

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 65x | 26.03.2019

Volebné miestnosti – Voľby do EP 2019 Stiahnuté: 103x | 21.03.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 92x | 06.03.2019

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu Stiahnuté: 80x | 05.02.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

výsledky voľby prezidenta SR Stiahnuté: 61x | 03.04.2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 91x | 20.02.2019

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 116x | 07.02.2019

Harmonogram organizačno - technického zabezpečenia volieb - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 137x | 25.01.2019

Určenie volebných okrskov - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 221x | 25.01.2019

Vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 90x | 25.01.2019

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie - Voľby prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 114x | 25.01.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 103x | 11.01.2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 76x | 11.01.2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Odpis zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb Stiahnuté: 361x | 12.11.2018

Zoznam registrovaných kandidátov Stiahnuté: 1291x | 18.09.2018

Volebná kampaň v obci nad 5 000 obyvateľov - usmernenie Stiahnuté: 195x | 05.09.2018

Volebné okrsky a volebné miestnosti mesta Turzovka pre voľby Stiahnuté: 344x | 04.09.2018

HARMONOGRAM pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuté: 222x | 04.09.2018

Stránka