Obsah

VOĽBY A REFERENDUM

Dôležité informácie ohľadom volieb prezidenta nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

Dôležité informácie ohľadom volieb do Európskeho parlamentu nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep

Vzory informácie sú zverejnené aj na webovom sídle MV SR – http://www.minv.sk/?ep-vzory1

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Uznesenie č. 118 - 27/6 - 2018 tu ku stiahnutiu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 205x | 11.01.2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 168x | 11.01.2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Odpis zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb Stiahnuté: 498x | 12.11.2018

Zoznam registrovaných kandidátov Stiahnuté: 1453x | 18.09.2018

Volebná kampaň v obci nad 5 000 obyvateľov - usmernenie Stiahnuté: 295x | 05.09.2018

Volebné okrsky a volebné miestnosti mesta Turzovka pre voľby Stiahnuté: 474x | 04.09.2018

HARMONOGRAM pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuté: 350x | 04.09.2018

PODÁVANIE kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - preberanie Stiahnuté: 341x | 28.08.2018

Oznámenie - zodpovedného zamestnanca za organizačno - technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 a zapisovateľ miestnej volebnej komisie Stiahnuté: 281x | 28.08.2018

Delegovanie do volebných komisií - voľby 2018 Stiahnuté: 306x | 27.08.2018

Podávanie kandidátnych listín Stiahnuté: 327x | 27.08.2018

VZN o vyhradení plôch a miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 277x | 19.07.2018

Počet obyvateľov Mesta Turzovka Stiahnuté: 546x | 19.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 302x | 11.07.2018

Informácie pre voliča Stiahnuté: 266x | 11.07.2018

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 275x | 11.07.2018

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Zistené výsledky v okrskoch v meste Turzovka vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - 04.11.2017 Stiahnuté: 340x | 06.11.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča Stiahnuté: 242x | 23.10.2017

Vytvorenie volebných okrskov v meste Turzovka pre voľby do VÚC 2017 Stiahnuté: 255x | 02.10.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Stiahnuté: 279x | 20.09.2016

Stránka