Obsah

VOĽBY A REFERENDUM

Dôležité informácie ohľadom volieb prezidenta nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

Dôležité informácie ohľadom volieb do Európskeho parlamentu nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep

Vzory informácie sú zverejnené aj na webovom sídle MV SR – http://www.minv.sk/?ep-vzory1

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Uznesenie č. 118 - 27/6 - 2018 tu ku stiahnutiu

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

PODÁVANIE kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - preberanie Stiahnuté: 227x | 28.08.2018

Oznámenie - zodpovedného zamestnanca za organizačno - technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 a zapisovateľ miestnej volebnej komisie Stiahnuté: 168x | 28.08.2018

Delegovanie do volebných komisií - voľby 2018 Stiahnuté: 212x | 27.08.2018

Podávanie kandidátnych listín Stiahnuté: 193x | 27.08.2018

VZN o vyhradení plôch a miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 176x | 19.07.2018

Počet obyvateľov Mesta Turzovka Stiahnuté: 310x | 19.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 203x | 11.07.2018

Informácie pre voliča Stiahnuté: 181x | 11.07.2018

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 185x | 11.07.2018

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Zistené výsledky v okrskoch v meste Turzovka vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - 04.11.2017 Stiahnuté: 234x | 06.11.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča Stiahnuté: 144x | 23.10.2017

Vytvorenie volebných okrskov v meste Turzovka pre voľby do VÚC 2017 Stiahnuté: 165x | 02.10.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Stiahnuté: 149x | 20.09.2016

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinské samosprávneho kraja Stiahnuté: 128x | 20.09.2017

Oznámenie o delegovaní členov do okrskových volebných komisií Stiahnuté: 148x | 10.07.2017

VZN o vyhradení plôch a miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 143x | 10.07.2017

Informácia pre voliča Stiahnuté: 112x | 28.06.2017

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samospráv Stiahnuté: 117x | 28.06.2017

Stránka