Obsah

Evidencia obyvateľov

  • ohlasovňa pobytu občanov, vedenie evidencie obyvateľov
  • poplatok: potvrdenie o pobyte - 5,00 €

Vybavuje:

Matričný úrad
Drahoš Bernát
Kontakt : tel. : 041 420 93 19
e-mail : drahos.bernat@turzovka.sk