Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka
  • ohlasovňa pobytu občanov, vedenie evidencie obyvateľov
  • poplatok: potvrdenie o pobyte - 5,00 €

Vybavuje:

Evidencia obyvateľov


Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste