Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka
  • všetky náležitosti týkajúce sa uzavretia manželstva, narodenia a úmrtia občanov
  • poplatok: rodný, sobášny a úmrtný list - 5,00 €, ostatné poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov

Vybavuje:

Matričný úrad


Podujatie

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste