Obsah

Matričný úrad

  • všetky náležitosti týkajúce sa uzavretia manželstva, narodenia a úmrtia občanov
  • poplatok: rodný, sobášny a úmrtný list - 5,00 €, ostatné poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov

Vybavuje:

Drahoš Bernát
Kontakt : tel. : 041 420 93 19
e-mail : drahos.bernat@turzovka.sk