Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Poškodená zberná nádoba

Pre výmenu poškodenej zbernej nádoby je potrebné spísať protokol, na Mestskom úrade v Turzovke na referáte miestnych daní a poplatkov v Klientskom centre, na výmenu zbernej nádoby a zaplatiť príp. rozdiel v poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, napr. pri výmene 110 l zbernej nádoby na 120 l zbernú nádobu. Po obdŕžaní protokolu na výmenu zbernej nádoby je potrebné zbernú nádobu priviezť na Mestský podnik služieb v čase jeho prevádzky, kde mu bude následne zberná nádoba vymenená za novú zbernú nádobu.

Podujatie

Plagát

Plagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste