Obsah

Prideľovanie nádob na vývoz KO

Poškodená zberná nádoba

Pre výmenu poškodenej zbernej nádoby je potrebné spísať protokol, na Mestskom úrade v Turzovke na referáte miestnych daní a poplatkov v Klientskom centre, na výmenu zbernej nádoby a zaplatiť príp. rozdiel v poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, napr. pri výmene 110 l zbernej nádoby na 120 l zbernú nádobu. Po obdŕžaní protokolu na výmenu zbernej nádoby je potrebné zbernú nádobu priviezť na Mestský podnik služieb v čase jeho prevádzky, kde mu bude následne zberná nádoba vymenená za novú zbernú nádobu.