Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh Novelizácie č. ...../2022 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE č.2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

Dátum zvesenia: 15. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu