Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 4. 2024

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

121/2024

Neuvedené

MAJA PRODUCTION s.r.o.

Mesto Turzovka

19. 4. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 9/2024

120/2024

Neuvedené

Hlavičorskí Pajtaši

Mesto Turzovka

19. 4. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 10/2024

119/2024

Neuvedené

Občianske združenie Katka-dedko - Dlhovanka

Mesto Turzovka

19. 4. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 11/2024

118/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Mária a Radko Záhumenská

19. 4. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 12/2024

117/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Občianske združenie ŽFS Turzovanka

19. 4. 2024

Darovacia zmluva

116/2024

Neuvedené

Mgr. Jana Kubalová, Marek Kubala

Mesto Turzovka

18. 4. 2024

Dohoda č. 24/19/060/138 o poskytnutí príspevku na úhradu prev.nákladov chránenej dielne

115/2024

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

18. 4. 2024

Protokol č. 012024

114/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Spojená škola Juraja Turzovka

17. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-11/2024TR

113/2024

800,00 EUR

Mesto Turzovka

Cykloklub CK Turzovka

15. 4. 2024

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.E-11/2024-AK

112024

400,00 EUR

Mesto Turzovka

Antonín Závodník - LTJ MUSIC - SOUND,LIGHT&LASER

15. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-14/2024TR

111/2024

1 000,00 EUR

Mesto Turzovka

North Side Turzovka

9. 4. 2024

Zmluva o umeleckom výkone

110/2024

Neuvedené

Mgr. Samuel Tomeček PhD.

Mesto Turzovka

8. 4. 2024

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

109/2024

Neuvedené

Lukešová Anna

Mesto Turzovka

8. 4. 2024

Zmluva o spolupráci

108/2024

300,00 EUR

Kysucká knižnica v Čadci

Mesto Turzovka

5. 4. 2024

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

107/2024

3 600,00 EUR

Združenie Spievankovo

Mesto Turzovka

4. 4. 2024

Dohoda číslo 24/19/054/15 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci.

106/2024

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

4. 4. 2024

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

105/2024

180,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

3. 4. 2024

Poistná zmluva

104/2024

75,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

3. 4. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2024-AM

103/2024

400,00 EUR

Mesto Turzovka

Lucia Rovňaníková

3. 4. 2024

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

102/2024

180,00 EUR

Spojená škola organizačná zložka Materská škola Turzovka

Mesto Turzovka

2. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rospočtu mesta Turzovka v roku 2024 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-12/2024TR

101/2024

1 000,00 EUR

Mesto Turzovka

Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka

2. 4. 2024

nájomná zmluva o užívaní HM na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č. zmluvy 16/2024

100/2024

25,00 EUR

Mesto Turzovka

Ďurinová Zdena

2. 4. 2024

Nájomná zmluva o užívaní HM na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 13/2024

99/2024

12,50 EUR

Mesto Turzovka

Krištiak Martin

27. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. E-5/2024-AK

98/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Jozef Dvorčák

27. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-10/2024-AK

97/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Spojená škola, organizačná zložka ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

27. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-9/2024-AK

96/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

AUTOŠKOLA - Pavol Neckár

27. 3. 2024

Dodatok č. 1 l Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.5.2008

95/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

JUDr. Anton Kupšo

27. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-4/2024-AK

94/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

SAD Žilina

27. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-8/2024-AK

93/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Milan Šmahajčík

27. 3. 2024

Zmluva o spolupráci

92/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

27. 3. 2024

Memorandum o spolupráci

91/2024

Neuvedené

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Mesto Turzovka

27. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-7/2024-AK

90/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Martina Matyšáková

27. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-6/2024-AK

89/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Veronika Slováková

27. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. E-3/2024-AK

88/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

JD rozhlasy SK s.r.o.

22. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT - 3/2024TRí

87/2024

2 500,00 EUR

Mesto Turzovka

TURZOVSKÝ VETERÁN CLUB

22. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

86/2024

1 500,00 EUR

Mesto Turzovka

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svinná

20. 3. 2024

Zmluva č. 524 042

85/2024

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Mesto Turzovka

20. 3. 2024

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

84/2024

250,00 EUR

Spojená škola

Mesto Turzovka

20. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. E-2/2024-AK

83/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Ing. Vladimír Kubinec

20. 3. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. E-1/2024-AK

82/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Miroslav Chrenšť

19. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

81/2024

1 000,00 EUR

Mesto Turzovka

Vydavateľstvo Magma

19. 3. 2024

Nájomná zmluva o užívaní HM na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 12/2024

80/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Dičková Oľga

19. 3. 2024

Nájomná zmluva o užívaní HM na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 15/2024

79/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Janec Miroslav

19. 3. 2024

Nájomná zmluva o užívaní HM na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 10/2024

78/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Ing. Vladimír Ondryáš

18. 3. 2024

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

77/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Róbert Hroš

18. 3. 2024

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

76/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Viera Mikolajová

18. 3. 2024

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

75/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Viera Mikolajová

15. 3. 2024

Kúpna zmluva pod č. V-01/2024-DD

74/2024

5 241,72 EUR

Družstvo Agrofond Bukovina

Mesto Turzovka

15. 3. 2024

Zmluva o dielo číslo V 4/2024 DD

73/2024

58 917,15 EUR

ECOTHERM spol. s r.o.

Mesto Turzovka

15. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

72/2024

2 772,00 EUR

MUDr. Mária Harantová

Mesto Turzovka

15. 3. 2024

Zmluva o nájme č. V9-1/2022/DD

71/2024

Neuvedené

Mgr. Alena Pistovčáková , Phd

Mesto Turzovka

15. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

70/2024

1 000,00 EUR

Mesto Turzovka

Enduro Team Turzovka

14. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

69/2024

300,00 EUR

Mesto Turzovka

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Turzovka

13. 3. 2024

Zmluvs o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

68/2024

300,00 EUR

Mesto Turzovka

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Čadca

13. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

67/2024

200,00 EUR

Mesto Turzovka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

12. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

66/2024

2 000,00 EUR

Mesto Turzovka

Spolok priateľov Turzovka

11. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

65/2024

1 500,00 EUR

Mesto Turzovka

Ženská folklórna skupina Turzovanka

8. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

64/2024

500,00 EUR

Mesto Turzovka

Združenie rodičov a priateľov Spojenej školy Turzovka

8. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

63/2024

300,00 EUR

Mesto Turzovka

OZ Bimaček - Kysucká ľudová kultúra

7. 3. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 8/2024

62/2024

Neuvedené

Mgr. Zuzana Zuzčáková

Mesto Turzovka

7. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

61/2024

1 500,00 EUR

Mesto Turzovka

Občianske združenie Dámsky klub

7. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

60/2024

50 000,00 EUR

Mesto Turzovka

FK Tatran Turzovka

7. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

59/2024

1 500,00 EUR

Mesto Turzovka

FS Bukovinka Mgr. Janka Maďariová

6. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

58/2024

400,00 EUR

Mesto Turzovka

Chess Club Turzovka

6. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024

57/2024

600,00 EUR

Mesto Turzovka

HIDDEN MUSIC AGENCY s.r.o.

6. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2024 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-20/2024TR

56/2024

1 000,00 EUR

Mesto Turzovka

Jednota dôchodcov Slovenska - ZO v Turzovke

6. 3. 2024

Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00332/2024-PKZP-K4047/24.00

55/2024

159,82 EUR

Slovenský pozemkový fond

Mesto Turzovka

6. 3. 2024

Zmluva o nájme

54/2024

Neuvedené

Anna Gulčíková

Mesto Turzovka

6. 3. 2024

Zmluva o dielo V-01/2024 JČ

53/2024

24 000,00 EUR

T-services, s.r.o. Turzovka

Mesto Turzovka

29. 2. 2024

Dohoda o skončení nájmu majetku mesta Turzovka

52/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

T-services, s.r.o. Turzovka

29. 2. 2024

Hromadná licenčná zmluva

51/2024

414,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Turzovka

27. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

50/2024

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Turzovka

27. 2. 2024

Licenčná zmluva

49/2024

Neuvedené

e SYST s.r.o.

Mesto Turzovka

23. 2. 2024

Nájomná zmluva o užívaní HM na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 11/2024

48/2024

25,00 EUR

Mesto Turzovka

Renáta Kovalíková

23. 2. 2024

Nájomná zmluva č. 4/2024/NC o užívaní HM na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

47/2024

25,00 EUR

Mesto Turzovka

Jana Krišicová

23. 2. 2024

Kúpna zmluva č. 2/2024/NC

46/2024

664,00 EUR

Mesto Turzovka

Jana Krišicová

22. 2. 2024

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q672-122-15 zo dňa 21.9.2020

45/2024

Neuvedené

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

16. 2. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 5 2024

44/2024

Neuvedené

Laura Stráňavová

Mesto Turzovka

16. 2. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 7 2024

43/2024

Neuvedené

Matúš Čík

Mesto Turzovka

16. 2. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 6 2024

42/2024

Neuvedené

Martin Křenek

Mesto Turzovka

16. 2. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2024-AM

41/2024

160,00 EUR

Mesto Turzovka

Alfonz Danech

14. 2. 2024

Partnerská zmluva

40/2024

Neuvedené

Obec Kety

Mesto Turzovka

14. 2. 2024

Zmluva o nájme

39/2024

10,00 EUR

Štefan Tabačík

Mesto Turzovka

13. 2. 2024

dodatok č. 1 k zmluve o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb č. 00314331 000 2023

38/2024

Neuvedené

INISOFT s.r.o.

Mesto Turzovka

8. 2. 2024

Kupna zmluva

37/2024

370,65 EUR

Mesto Turzovka

BofCo Estate, s. r. o.

8. 2. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

36/2024

360,00 EUR

BofCo Estate, s. r. o.

Mesto Turzovka

7. 2. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

35/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

BJ Invest s.r.o.

7. 2. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2024-AM

34/2024

400,00 EUR

Mesto Turzovka

Pavol Horčičiak

6. 2. 2024

Zmluva o nájme č. V9-4/2022/DD

33/2024

10,00 EUR

Ladislav Pantok

Mesto Turzovka

6. 2. 2024

Zmluva o nájme

32/2024

10,00 EUR

Dodek Ján

Mesto Turzovka

6. 2. 2024

Zmluva o nájme č. V9-1/2022/DD

31/2024

Neuvedené

Mgr. Alena Pistovčáková , Phd

Mesto Turzovka

5. 2. 2024

Hromadná licenčná zmluva

30/2024

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Turzovka

5. 2. 2024

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

29/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Juraj Hnilica

5. 2. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena č.E-10/2023-AH

28/2024

275,00 EUR

Mesto Turzovka

Lidl Slovenská republika,v.o.s.

31. 1. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2024-AM

27/2024

400,00 EUR

Mesto Turzovka

Ján Vilim

31. 1. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 2/2024

26/2024

Neuvedené

DFS Kysucké Krpčeky

Mesto Turzovka

31. 1. 2024

Zmluva č. 4 o umeleckom výkone

25/2024

Neuvedené

Skupina Hergottovci, Ing. Milan Perný, PhD.

Mesto Turzovka

31. 1. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 3/2024

24/2024

Neuvedené

ĽH Muzička spod grúňa

Mesto Turzovka

30. 1. 2024

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č.30/2019 zo dňa 15.03.2019

23/2024

Neuvedené

Mesto Turzovka

Mgr. Poljaková Mária

30. 1. 2024

Nájomná zmluva č. 1/2024/US o užívaní hrobového urnového miesta v urnovej stene na pohrebisku v Turzovke Hlinenom

22/2024

140,00 EUR

Mesto Turzovka

Mgr. Veronika Cisáriková

30. 1. 2024

Kúpna zmluva č. 1/2024/US

21/2024

180,00 EUR

Mesto Turzovka

Mgr. Veronika Cisáriková

29. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

20/2024

8,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

26. 1. 2024

Nájomná zmluva č. 3/2024/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

19/2024

25,00 EUR

Mesto Turzovka

Ivana Chrybíková

26. 1. 2024

Kúpna zmluva č. 1/2024/NC

18/2024

664,00 EUR

Mesto Turzovka

Ivana Chrybíková

25. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa par. 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách

17/2024

93 660,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Turzovka

25. 1. 2024

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 9/2024

16/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Monika Jedličková

24. 1. 2024

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

15/2024

Neuvedené

MAJA PRODUCTION s.r.o.

Mesto Turzovka

24. 1. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024-AM

14/2024

400,00 EUR

Mesto Turzovka

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Turzovka

19. 1. 2024

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 4/2024

13/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Pavol Macášek

18. 1. 2024

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 8/2024

12/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Blažek Stanislav

18. 1. 2024

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 7/2024

11/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Kudláč Vincent

18. 1. 2024

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 6/2024

10/2024

25,00 EUR

Mesto Turzovka

Furdan Richard

16. 1. 2024

Zmluva o umeleckom výkone AM 1/2024

9/2024

Neuvedené

Cico Band a Rene Rendy

Mesto Turzovka

16. 1. 2024

Zmluva č. E-DOT-1/2024TR o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácii schváleného MsZ z rozpočtu mesta na rok 2024

8/2024

45 000,00 EUR

Mesto Turzovka

FK Tatran Turzovka

12. 1. 2024

Nájomná zmluva č. 2/2024/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

7/2024

25,00 EUR

Mesto Turzovka

Jozef Michnáč

12. 1. 2024

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 5/2024

6/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Anton Janešík

8. 1. 2024

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 3/2024

5/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Anna Staníková

8. 1. 2024

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 2/2024

4/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Angela Perďochová

8. 1. 2024

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 1/2024

3/2024

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Ing. Peter Bytčánek

5. 1. 2024

Nájomná zmluva č. 1/2024/NC

2/2024

25,00 EUR

Mesto Turzovka

Cudrák Štefan

4. 1. 2024

Zmluva o dielo č. SB02012024

1/2024

9 980,00 EUR

Premier Consulting EU s.r.o.

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Organizácie a spolky v meste