Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.01.2019

Nájomná zmluva 1/2019

1/2019 JV

50,00 EUR

Abrahámková Jana

Mesto Turzovka

07.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2/2019

Neuvedené

Nájomníci bytového domu

Mesto Turzovka

07.01.2019

Nájomná zmluva 3/2019

3/2019 JV

50,00 EUR

Bernátová Jana

Mesto Turzovka

07.01.2019

Nájomná zmluva 2/2019

4/2019 JV

50,00 EUR

Šperka Dušan

Mesto Turzovka

07.01.2019

Náhomná zmluva 4/2019

5/2019 JV

50,00 EUR

Rybičková Margita

Mesto Turzovka

10.01.2019

Nájomná zmluva 5/2019

6/2019

25,00 EUR

Staníková Agnesa

Mesto Turzovka

10.01.2019

Kúpna zmluva 1/2019

7/2019 JV.

664,00 EUR

Trlíková Sláva

Mesto Turzovka

10.01.2019

Nájomná zmluva 1/2019

8/2019 JV

25,00 EUR

Trlíková Sláva

Mesto Turzovka

11.01.2019

Nájomná zmluva 6/2019

9/2019 JV

25,00 EUR

Anna Piatková

Mesto Turzovka

14.01.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 7/2019

10/2019 JV

50,00 EUR

Čurajová Anna

Mesto Turzovka

22.01.2019

ájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebiskuv Turzovke - Hlinenom

11/2019 JV

50,00 EUR

MAcášková Jozefa

Mesto Turzovka

22.01.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

12/2019 JV

50,00 EUR

Perďochová Veronika

Mesto Turzovka

25.01.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

13/2019

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

25.01.2019

Nájomná zmluva 12/2019

14/2019 JV

50,00 EUR

Blažková Štefania

Mesto Turzovka

25.01.2019

Níjomná zmluva 10/2019

15/2019 JV

25,00 EUR

Plaskura Pavol

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook č.e. 12/2019 AH

16/2019 AH

828,24 EUR

Ing. Martin Mravec

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook č.e. 11/2019 AH

17/2019 AH

828,24 EUR

Ing.Jana Majtánová

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook č.e. 10/2019 AH

18/2019 AH

828,24 EUR

Emília Machová

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook č.e. 8/2019 AH

19/2019 AH

828,24 EUR

Mgr. Kamil Kobolka

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook č.e. 7/2019 AH

20/2019 AH

828,24 EUR

Ladislav Kadura

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook č.e. 6/2019 AH

21/2019 AH

828,24 EUR

MArián Chudej

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook - č.e. 5/2019 AH

22/2019 AH

828,24 EUR

JUDr. Radoslav Hruška

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook č.e. 12/2019 AH

23/2019 AH

828,24 EUR

Mgr. Rastislav Bakajsa

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook č.e. 1/2019 AH

24/2019 AH

828,24 EUR

MUDr. Jozef Bajcár

Mesto Turzovka

28.01.2019

Zmluva o výpožičke - notebook č.e. 4/2019 AH

25/2019 AH

828,24 EUR

JUDr.Martin Birka

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: