Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č.E-DOT-9/2019TR

136/2019 TR

500,00 EUR

Chess Club Turzovka

Mesto Turzovka

22.05.2019

Kúpna zmluva

135/2019

610,67 EUR

Hranec,Hrancová,Tomala,Kostolanyiová,Muchová,Mozolíková

Mesto Turzovka

20.05.2019

Nájomná zmluva č. 7/2019 o užívaní hrobového miesta na novom - rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

134/2019

12,50 EUR

Sogelová Linda

Mesto Turzovka

20.05.2019

Kúpna zmluva č.6/2019

133/2019

166,00 EUR

Sogelová Linda

Mesto Turzovka

17.05.2019

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o dodaní tovarov č. V-3/2018

132/2019

17 383,20 EUR

Doprava a služby K&T spol. s r. o.

Mesto Turzovka

17.05.2019

Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb

131/2019

1 000,00 EUR

STAVOSPOL, spol.s r.o.

Mesto Turzovka

13.05.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č. zmluvy 46/2019

129/2019

25,00 EUR

Juchelková Alena

Mesto Turzovka

10.05.2019

protokol č.01/2019/ZUŠ o zverení majetku mesta Turzovka do správy správcu

130/2019

789,02 EUR

Základná umelecká škola Turzovka

Mesto Turzovka

10.05.2019

Protokol č.02/2019/MPS o zverení majetku mesta Turzovka do správy správcu

128/2019

440 720,16 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

07.05.2019

Dohoda o náhrade a odstránení škody

127/2019

252,00 EUR

Martin Kubinec

Mesto Turzovka

06.05.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 43/2019

126/2019 JV

50,00 EUR

Šeliga Pavel

Mesto Turzovka

06.05.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke - Hlinenom č, zmluvy 45/2019

125/2019 JV

12,50 EUR

Čišecká Anna

Mesto Turzovka

06.05.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 44/2019

124/2019 JV

12,50 EUR

Staníková Petra

Mesto Turzovka

03.05.2019

Zmluva o reklame

123/2019

2 200,00 EUR

Banskobystrický pivovar a.s.

Mesto Turzovka

03.05.2019

Nájomná zmluva o užívanie miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 37/2019

122/2019 JV

50,00 EUR

Ing.Gondek Erik

Mesto Turzovka

03.05.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

121/2019

169,92 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Mesto Turzovka

03.05.2019

Dodatok č. 1 - k zmluve o poskytnutí dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ z rozpočtu mesta na rok 2019

120/2019 TR

45 000,00 EUR

FK Tatran Turzovka

Mesto Turzovka

03.05.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č.zmluvy 42/2019

119/2019 JV

25,00 EUR

Kapusňáková Anna

Mesto Turzovka

03.05.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 41/2019

118/2019 JV

25,00 EUR

Jakubíková Jozefa

Mesto Turzovka

02.05.2019

Protokol č.01/2019/MPS o zverení majetku mesta Turzovka do správy správcu

117/2019

17 820,00 EUR sedemnásť tisíc osemsto dvadsať eur

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

30.04.2019

Zmluva o zabezpečení služieb odborného lesného hospodára

116/2019 AH

120,00 EUR

Ing. Jozef Hanzel

Mesto Turzovka

29.04.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 40/2019

115/2019 JV

12,50 EUR

Mitašová Veronika

Mesto Turzovka

29.04.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke- Hlinenom č. zmluvy 39/2019

114/2019

50,00 EUR

Mitašová Veronika

Mesto Turzovka

29.04.2019

Zmluva uzatvorená podla $269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podla $ 8í odst. 13 zákona ć.79l20'l5Z.z' o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

113/2019

Neuvedené

Zberné suroviny Žilina, a.s.

Mesto Turzovka

29.04.2019

Dohoda č. 19/19/060/154 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

112/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: