Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.04.2019

Zmluva o dielo č. 4/2019DD

111/2019

1 600,00 EUR

Ing. Magdaléna Scheberová

Mesto Turzovka

29.04.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke - Hlinenom č. zmluvy 38/2019

110/2019 JV

50,00 EUR

Řezníčková Jana

Mesto Turzovka

12.04.2019

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

109/2019 ĽČ

80,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

12.04.2019

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

108/2019 ĽČ

140,00 EUR

Materská škola Turzovka

Mesto Turzovka

12.04.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke

107/2019 JV

25,00 EUR

Dunajová Janka

Mesto Turzovka

12.04.2019

zmluva o dielo

106/2019 ČJ

25 081,32 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

10.04.2019

Zmluva o nájme

105/2019 AH

120,00 EUR

R+S s.r.o.

Mesto Turzovka

08.04.2019

Dohoda č.1 k dohode číslo 18/19/52A/207

104/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

08.04.2019

Zmluva o nájme pozemku

93/2019 AH

35,60 EUR

HOOX s.r.o.

Mesto Turzovka

08.04.2019

Kúpna zmluva

92/2019 AH

262,66 EUR

Horinek Zdenka r. Šimlíková

Mesto Turzovka

03.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie workshopov

99/2019 LK

300,00 EUR

Helena Zahradníková

Mesto Turzovka

03.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie workshopov

98/2019 LK

600,00 EUR

Mgr. Katarína Borisová

Mesto Turzovka

03.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie workshopov

97/2019 LK

300,00 EUR

Helena Fulierová

Mesto Turzovka

03.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie workshopov

96/2019 LK

300,00 EUR

Darina Hnidková

Mesto Turzovka

03.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie workshopov

95/2019 LK

300,00 EUR

Ján Ošípaník

Mesto Turzovka

03.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie workshopov

94/2019 LK

300,00 EUR

Janka Maďariová

Mesto Turzovka

03.04.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č.zmluvy 35/2019

91/2019 JV

50,00 EUR

Opial Miroslav

Mesto Turzovka

02.04.2019

Dohoda číslo 19/19/52A/80

90/2019

319,26 EUR

Mesto Turzovka

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

02.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie workshopov

89/2019 LK

600,00 EUR

Jozef Mozoľ

Mesto Turzovka

02.04.2019

úrazové poistenie

88/2019

6,64 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

02.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie workshopov

87/2019 LK

300,00 EUR

Mária Jozeková

Mesto Turzovka

02.04.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke - Hlienom č. zmluvy 33/2019

86/2019 JV

50,00 EUR

Rejdová Jaroslava

Mesto Turzovka

02.04.2019

Zmluva č. 59 016

85/2019

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Mesto Turzovka

02.04.2019

Nájomná zmluva č.6/2019 o užívaní hrobového miesta na novom -rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

84/2019 JV

12,50 EUR

Pončková Kristína

Mesto Turzovka

01.04.2019

Zmluva o poskytnutí služby na vykonanie workshopov

103/2019 LK

300,00 EUR

Miroslava Balogová

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: