Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hinené č. zmluvy 99/2019

311/2019

25,00 EUR

Baláž Erik

Mesto Turzovka

25.10.2019

N8jomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č. zmluvy 98/2019

310/2019

12,50 EUR

Kontríková Janka

Mesto Turzovka

25.10.2019

Dohoda č.19/19/051/86 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

309/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

25.10.2019

Dohoda č.19/19/50J/43

308/2019

10 800,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

25.10.2019

Dohoda číslo 19/19/52A/172 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby

307/2019

2 234,88 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

25.10.2019

Poistné zmluva č.2407112395

306/2019

1 096,30 EUR

Generali poisťovňa, a.s.

Mesto Turzovka

25.10.2019

Zaradenie motorového vozidla do súboru

305/2019

43,95 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

23.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č.E-DOT-28/2019TR

304/2019

1 000,00 EUR

Vydavateľstvo VZLET

Mesto Turzovka

23.10.2019

zmluva o poskytovaní verejných služieb

303/2019

Neuvedené

SWAN, a.s.

Mesto Turzovka

23.10.2019

Zmluva o poskytovaní služby

302/2019

400,00 EUR bez DPH

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

22.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

301/2019

50,00 EUR

Štefan Zahatlan

Mesto Turzovka

22.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

300/2019

50,00 EUR

Mikolajová Viera

Mesto Turzovka

21.10.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

299/2019

7 144,00 EUR

Eva Macášková

Mesto Turzovka

21.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

298/2019

50,00 EUR

Vidiševská Božena

Mesto Turzovka

21.10.2019

Nájomná zmluva č.13/2019

297/2019

25,00 EUR

Zahatlan Róbert

Mesto Turzovka

21.10.2019

Kúpna zmluva č. 11/2019

296/2019

664,00 EUR

Zahatlan Róbert

Mesto Turzovka

21.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

295/2019

50,00 EUR

Hroš Ján

Mesto Turzovka

16.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - č.2019/EA/01/002

292/2019

Neuvedené

Strabag, s. r. o.

Mesto Turzovka

15.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

294/2019

50,00 EUR

Holubčíková Anna

Mesto Turzovka

15.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom

293/2019

50,00 EUR

Holubčíková Anna

Mesto Turzovka

15.10.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

291/2019

741,91 EUR

Anna Kubačková

Mesto Turzovka

14.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom

290/2019

50,00 EUR

Šupolík Štefan

Mesto Turzovka

14.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom

289/2019

25,00 EUR

Nemčeková Anna

Mesto Turzovka

14.10.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom

288/2019

25,00 EUR

Pytláková Mária

Mesto Turzovka

10.10.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

287/2019

1 106,20 EUR

Miženko Michal

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: