Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.08.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

236/2019 AH

100 000,00 EUR

ENERGETIKA TURZOVKA, s. r. o.

Mesto Turzovka

06.08.2019

Nájomná zmluva 12/2019 o užívaní hrobového miesta na novom rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

235/2019 JV

25,00 EUR

Cisárik Pavol

Mesto Turzovka

01.08.2019

Nájomná zmluva 11/2019 o užívaní hrobového meista na novom rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

234/2019 JV

25,00 EUR

Barčáková Emília

Mesto Turzovka

31.07.2019

Kúpna zmluva č. 9/2019

233/2019 JV

166,00 EUR

Filová Lenka

Mesto Turzovka

31.07.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke.Hlinenom

232/2019 JV

50,00 EUR

Gajdičiarová Mariana

Mesto Turzovka

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 10/2019 o užívaní hrobového miesta na novom -rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

231/2019 JV

25,00 EUR

Mgr. Jarmila Ligačová

Mesto Turzovka

31.07.2019

Kúpna zmluva č. 9/2019

230/2019 JV

664,00 EUR

Mgr. Jarmila Ligačová

Mesto Turzovka

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 10/2019 o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke

229/2019 JV

12,50 EUR

Filová Lenka

Mesto Turzovka

25.07.2019

Dohoda č. 19/19/50J/38 o poskytnutí príspevok na podporu rozvoja miestnej s regionálnej zamestnanosti

228/2019

1 133,55 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

25.07.2019

Dohoda č. 19/19/054/27 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac

227/2019

4 973,76 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

25.07.2019

Dodatok č. 1/2019 k nájomnej zmluve č. 8/2018 o nájme nebytového priestoru

226/2019

Neuvedené

Základná škola Turzovka

Mesto Turzovka

25.07.2019

Dohoda 19/19/060/189 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

225/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

25.07.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

224/2019

717 353,00 EUR

3 Energy s.r.o.

Mesto Turzovka

25.07.2019

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

223/2019

685 013,77 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Mesto Turzovka

25.07.2019

Kúpna zmluva č.Z201916952_Z

222/2019 DD

99 000,00 EUR

ŠTÝL EU s.r.o.

Mesto Turzovka

25.07.2019

Kúpna zmluva č. Z201915995_Z

221/2019 DD

131 400,00 EUR

Konnex s.r.o.

Mesto Turzovka

19.07.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

220/2019

25,00 EUR

Ladislav Mravec

Mesto Turzovka

17.07.2019

Nájomná zmluva č. 1/2019

219/2019

Neuvedené

Basketbalový klub mládeže Žilina-Závodie o.z.

Mesto Turzovka

17.07.2019

Nájomná zmluva č. 2/2019

218/2019

Neuvedené

Zdena Knorová

Mesto Turzovka

17.07.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

217/2019 JV

25,00 EUR

Emília Cholevová

Mesto Turzovka

17.07.2019

Licenčná zmluva na užívanie počítačového programu INFOKAT Win 2.1

215/2019

119,00 EUR

Ing. Viktor Lajterčuk

Mesto Turzovka

16.07.2019

kúpna zmluva č. 8/2019

214/2019 JV

664,00 EUR

Kopásek Augustín

Mesto Turzovka

16.07.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na novom rozšírenom pohrebisku Turzovka Hlinené

213/2019 JV

25,00 EUR

Kopásek Augustín

Mesto Turzovka

15.07.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka-Hlinené

212/2019 JV

25,00 EUR

Ševčík Jozef

Mesto Turzovka

15.07.2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka-Hlinené

211/2019 JV

25,00 EUR

Barčák František

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: